Čas rasti

Ljudje, ki se ukvarjajo z različnimi energijskimi treningi, ugotavljajo, da je prisotnost vrhunskih  vesoljnih energij v zadnjih letih postala zelo močna, in da nas zadnje čase vsako leto vedno znova presenečajo. Obenem se vrstijo razna površinska in globinska čiščenja, kar je sicer nujna posledica teh močnih energij.

Živimo v zlatih letih za osebnostni razvoj, razlogov za to pa je več in nekatere od njih bom omenil v nadaljevanju. Obenem se mnogi sprašujemo, do kdaj nam bo dano kopanje v tako kakovostnih energijah,kaj nam prinaša prihodnost in morda tudi zakaj se vse to pestro dogajanje odvija ravno sedaj. V tem prispevku skušam odgovoriti vsaj na nekaj od teh vprašanj.

Obstaja ogromno različnih modelov za raziskovanje duhovnega sveta, od zahodne astrologije do Yi Jinga. Kot metodo raziskovanja sem si izbral metodo Wu Xing (metoda petih elementov), pri čemer sem kot raziskovalna orodja uporabil predvsem tehnike iz metodologije Suan Minga (Koledarske Usode). Seveda je izbor teh tehnik vsaj do določene mere subjektiven. Pridobljeni rezultati temeljijo na preprostem sumiranju podatkov (korigiranem s prenašanjem trenda na zaporedno leto), kar je še dodaten razlog za določena odstopanja v realni izkušnji. Toda moj namen tukaj ni predstaviti povsem dodelan model energijskega dogajanja, ampak skušam predstaviti neko splošno impresijo razvoja v letih 1989-2040, za kar mi izbrane tehnike zadoščajo.

V nadaljevanju na kratko opisujem tehnike, indikatorje in pristope. Če vas to ne zanima, vas vabim, da branje nadaljujete s poglavjem Interpretacija.

Tehnika raziskovanja elementarnih razvojnih obdobij

Živimo v obdobju, ko se končuje trenutna razvojna povojna faza v znamenju elementa les. Za element les je značilno, da predstavlja družaben vidik, skrb za socialne politike, za zdravstvo in za šolanje. Zaradi tega se je po letu 1945 močno okrepila socialna država, zelo se je razvil šoljski sistem… Prehod iz obdobja lesa v obdobje ognja je v znamenju reaktivne kovine, ki se je na globalni ravni manifestirala predvsem okrog leta 1990. Kovina predstavlja denar, tekmovanje, individualizem, kovina v reaktivnosti, ki napada les, pa predstavlja rušenje socialne države, rušenje socialnih vezi, težnjo po prekomerni privatizaciji, predstavlja pa tudi grabežljivost in bolestno tekmovalnost. Leta 2001 se je aktiviral element ognja, ki pa bo prevlado dobil v letih 2012-2014 ter nas popeljal v dobo elementa ogenj. To obdobje bo stabilizirano v letih 2016, 2017.

Upoštevanje prenatalne svežine

Vsak dan se prične tudi s prihodom svežih energij, ki so najmočnejše v urah pred sončnim vzhodom. Podobno so prenatalne energije najmočnejše v obdobju pred prehodom v obdobje ognja (2001-2017), predvsem pa v obdobju 2001-2014. Element ognja tudi sicer predstavlja usmerjenost proti nebesom, zato podpira stik z duhovnim, prenatalnim.

Nabor raznih tehnik iz Suan Minga

Iz področja Suan Minga sem izločil sledeče tehnike in indikatorje:

- Jia Zi ciklus 60-tih let;

- Kan Li  ali Voda in ogenj (potencial za razsvetljenje);

- prizemljevanje nebeških in vesoljnih energij (Hai, Wu, Chen, korenine nebeških debel…);

- trki in pretočnost Qija;

- zasnova za San Qi;

- izmed Shen Sha: Taiji Guiren in Tian Yi Guiren;

- ugodno okolje za razvoj nebeškega debla (npr. Jia les potrebuje Geng kovino in Ding ogenj…);

- melodija neba in zemlje (Nayin);

-obravnava posameznih elementov v posameznih obdobjih z vidika stika z vesoljno energijo (kovina neugodna vsaj do 2017, ogenj ugoden vsaj od 2001, les neprimeren vsaj od 2014).

Interpretacija

Interpretacija posameznih let je osnovana na 60- letnem ciklu Jia Zi. Ta ciklus se ponavlja vsakih 60 let, kljub temu, pa v vsakem povratku posamezno Jia Zi leto prinaša nove vplive. To je deloma tudi posledica razvoja skozi velika energijska obodbja. To je tudi razlog, da živimo v posebnem obdobju. Potujemo lahko stoletje v preteklost ali se preselimo stoletje v prihodnost, pa tako intenzivnega dotoka sveže vesoljne energije kot ga lahko doživljamo v letih 2012-2014 zlepa ne bomo izkusili. Obdobje prihoda elementa ogenj je vselej obdobje, ko se poveča potencial za stik z višje razvitimi duhovnimi svetovi.  Ogenj predstavlja svežino, informacije, toplino, srce, vero, duha. Nas zanima predvsem prenatalnejši vidik ognja, ki je najbolj intenziven v letih po 2001 in vse do in vključno do sedanjega kitajskega leta 2014, to je leta Jia Wu (februar 2014- februar 2015).

Osnovni pogled na graf, kjer je v rdeči barvi prikazana intenzivnost stika z duhovnimi energijami (v sivi barvi manj zanesljivo – le na osnovi notranjih trkov- pa prikazana obdobja čiščenj) pokaže, da v letih 1989-2040 lahko ločujemo osnovna tri obdobja:

A. Obdobje 1989-1998 z nižjo energijsko kapaciteto z manj čiščenji;

B. Obdobje 1999-2020 z višjo energijsko kapaciteto in velikimi čiščenji;

C. Obdobje 2021- 2040 s srednjo energijsko kapaciteto in z zelo malo čiščenji.

Obdobje 1989-1998

Čas devetdesetih je bil čas, ko je svet doživel razširitev reaktivne kovine. Reaktivna kovina predstavlja duhovni padec,  čas velikih duhovnih skušnjav. Čeprav je bil v tem času stik z višjimi energijami možen, ta ni bil tako zelo intenziven, po drugi strani pa je mnogo energijskih metod v tem času zmoglo pokriti razne reakcije in duhovna, energijska čiščenja in praktikante voditi med Scilo in Karibdo. Svet je bil še predvidljiv in razumljiv.

Obdobje 1999-2020

Srednje obdobje prinaša globoka čiščenja, večje reakcije, hkrati pa tudi veliko podporo višjih svetov, predvsem pa v letih 2007-2014. To so odlična leta za osebnostni razvoj. Večina znanih duhovnih metod v tem obdobju ne zna ponuditi resnične opore, mnogi ljudje ne razumejo svojih čiščenj, ne razumejo več sveta, v katerem sedaj živijo. Človeštvo izgublja pregled in nadzor nad dogajanji, kar je posledica preklapljanja energij. Zelo kvalitetne metode, kakršna je tudi Life Technology, ljudem omogočajo, da se v tem času lahko zelo intenzivno razvijajo.

Obdobje 2021-2040

Obdobje po letu 2021 bo obdobje brez velikih čiščenj, zato bomo lažje čutili svežo energijo. Toda po drugi strani ta stik z vesoljnimi energijami ne bo več tako močan kot je sedaj. Zavedati se je potrebno, da velikega napredka ni brez velikih čiščenj. Čas za velika čiščenja pod širokogrudnim vodstvom vesoljnih energij pa se že kmalu izteka.  Ljudje, odprite srca in se vrnite k svojim duhovnim učiteljem, k svojim energijskim metodam, k svojim svetilnikom!

Pogled na leta 2012-2014

Leta 2012-2014 so super leta za naš osebnostni razvoj. V obdobju 1900-2100 in verjetno tudi širše- jim enostavno ni para, nastopajo pa v rastočem trendu, kar jim daje še poseben pečat in posebno moč. Večina med nami take priložnosti za razvoj v tem življenju ne bo imela več.

Leto 2012 je bilo leto Ren Chen z melodijo vode. Voda se ukoreninja v veji Chen, ki predstavlja tudi težnjo po stiku z nebeškimi svetovi, predstavlja pa tudi mali nebeški krogotok (Zhou Tian) v našem telesu. To leto je bilo zelo primerno za pouk kako se dobro povezati, kako dobiti energijsko zaščito, kako poteka pretok energije skozi Qigong vaje. Prinaša pa globinska čiščenja.

Leto 2013 (kitajsko leto je veljalo do konca preteklega januarja 2014) je bilo leto Gui Si z melodijo vode. To leto je prineslo pouk kako doseči razsvetljenje (to je leto Kan Li), kako se povezati z višjimi Nebesi, z Vesoljno silo, z Modrostjo. Je pa to leto prineslo tako globoka čiščenja, da na prvi pogled nekateri od njega niso imeli veliko. A v resnici so bili v velikanskem energijskem remontu.

Leto 2014 je leto Jia Wu z melodijo kovine. Za postnatalnejšo interpretacijo tega leta si poglejte objave Feng shui mojstrov. Leto tukaj obravnavam le iz duhovnega vidika. To leto se bo na solarni ravni končalo 04.februarja 2015, na lunarni pa se bodo vplivi vlekli še do 19. februarja 2015! Imamo torej še leto dni časa. Leto 2014 je samo po sebi sicer energijsko šibkejše od leta 2013, toda trend energij iz predhodnih let ga naredi za energijsko najmočnejše leto našega časa. Leto 2014 še prinaša čiščenja, ki pa so zmernejša. To je lahko leto za dobro plutje. Prinaša tudi težnjo po ustvarjalnosti in uveljavljanju novega in prinaša možnost prečiščevanja medsebojnih odnosov ter treninga morale. Velika past tega leta pa je izbira med starim in svežim, novim. To leto namreč poleg ognja (ki pomeni svežo energijo) prinaša vplive kovine in lesa (to so na globalni ravni bolj stare energije- pri posameznikih pa lahko delujejo tudi bolj prenatalni in sveži vidiki, odvisno od njegove Usode). Prisotnost starega prinaša skušnjavo, da reagiramo na star način. To leto bodo dobro izkoristili ljudje, ki bodo iskali duhovno vodstvo v molitvah, priprošnjah, pri duhovnih učiteljih.

Trenirajte: pred nami so energijska leta suhih krav!

Zgodba o biblijskih kravah nas uči, da so Egipčani v sedmih plodnih letih pridelali in vskladiščili veliko žita, s katerim so se nato prehranili v sedmih sušnih letih. Če leta 2012- 2014 (pa tudi večino let prvega desetletja tega stoletja) lahko obravnavamo kot leta debelih krav, pač v smislu tega, da smo imeli priložnost napolniti duše s svežimi sporočili, pred nas prihajajo leta suhih krav,  kar zlasti velja za leta 2016-2017!

Resnično je pomembno, da si v letih pred 2015 naberemo zaloge svežih sporočil, da vsaj do neke mere očistimo duše. Poglejte si graf! Že leta 2015 bodo energijski nivoji kazali tendenco k upadanju stika. Le stabilizirane duhovne metode bodo lahko še naprej vzdrževale kvaliteten stik. Padec energijskih nivojev bo za marsikoga lahko presenečenje. Nato se bomo v letih 2016 in 2017 prebudili v svet majhne duhovne zaščite in velikih čiščenj. V letih 1999-2o14 (zlasti 1999 in 2003) se sicer pojavlja potencial za čiščenja, ki jih energija težje pokrije, toda ta leta so delovala osamljeno.  Sedaj pa se bližamo večletnemu trendu globokih čiščenj. Če obdobje 1999-2020 pogledamo z vidika čiščenj, potem se v letih 1999-2013 čisti nekaj več kot polovica sporočil človeštva, ki se morajo prečistiti. V letih 2015-2020 se čisti do 40% starih sporočil, torej vse poteka dokaj zgoščeno.

Ta leta bodo zato lahko za marsikoga pretresljiva,  človeštvo bo potrebovalo ljudi, ki bodo v tem času znali svetiti, potrebovalo bo metode, ki bodo delovale kot svetilniki nove civilizacije. To so torej leta, za katere treniramo sedaj. Vrnite se k svojim duhovnim metodam in napolnite svoje egiptovske kašče s svežimi sporočili! Bodite pozorni na to, da se bodo čiščenja vlekla vse do leta 2020, čeprav se bodo energijski nivoji sicer ponovno nekoliko dvignili (upoštevati pa je potrebno, da bodo ljudje utrujeni še od let 2016-2017).

Čudovita novica za ljudi v duhovnih treningih: v letih globalnega energijskega somraka boste lahko uporabili pridobljeno znanje iz let 2012-2014:

- iz leta 2012 predvsem kako se v vseh razmerah povezovati z vesoljno energijo;

- iz leta 2013 predvsem kako učiti druge, kako poiskati modrost, kako se predati energiji, da postanemo Božje orodje, apostoli nove dobe;

- iz leta 2014 predvsem kako ločevati med svežim, prenatalnim in starim in/ali postnatalnim, kako se odločati za nov civilizacijski tip življenja.

Ne bo pri vsakomur in povsod enako

Trenirani ljudje, ki imajo za sabo leta treniga, in ki se bodo znali povezovati, bodo energijske pritiske lažje prenašali.  Leta 2015-2020 bomo lahko preživeli tako, da bomo skušali iskali stik, in da bomo reagirali in aktivirali pridobljena sporočila. Upoštevati je potrebno, da Vesolje v resnici nikoli ne bo odreklo podpore za razvoj. Obstaja neka druga resnica. To je tudi razlog, da so se odlični duhovni učitelji pojavljali dolgo pred leti 2012-2014 in se bodo pojavljali še dolgo potem. Je tudi razlog, da so mnogi ljudje dosegli veliko osebnostno rast dolgo pred tem in nekateri jo bodo tudi dolgo potem.

Navsezadnje bodo tudi posamezni deli civilizacije še naprej dosegali različne ravni razvoja. Podam lahko nekaj splošnih ocen, za kaj več bi bile potrebne tudi Feng shui analize. Uniformne svetovne velesile postopoma ne bo več, postopoma se bodo dvignile mnoge regije- črna Afrika npr. bo ponovno lahko stala z dvignjeno glavo. Doba ognja je zelo obremenjujoča za puščavske in sušne predele. Obstaja realna nevarnost, da bo islamski precej prizadet. Če bo svetovna civilizacija znala preiti na višji nivo, bo puščavskemu Orientu in srednjemu Vzhodu  lahko dajala podporo  in balans. V nasprotnem primeru bo policentrična civilizacija morala uporabiti klasične postnatalne načine varnostnih politik in nadzora. Človeštvo ima izbiro.  Kot kaže, glavnina razvojnih pritiskov po letu 2012 Evropo zapušča. V čiščenju bo vsaj med 2012-2017 Kitajska, leta 2014, potem pa 2016 in 2017 tudi ZDA. Obe deželi imata možnost reagiranja bolj svežih sporočil.  Nič ni določeno, obstaja izbira. Obstaja realna nevarnost, da bodo relacije Kitajska- Islamski svet- ZDA v prihajajočih letih prinesle velike zaplete in pretrese. Toda ponovno: možnost duhovne izbire obstaja. Naloga vseh duhovno razvitih ljudi glede razvoja celotnega sveta pa ostaja enaka: svetiti v stiku z vesoljno energijo. Duhovni trening ni namenjen le posamezniku, ampak preko njega tkemo planetarno mrežo svetlobe!

  • Share/Bookmark