Feng Shui

V Feng Shuiju (izg. Fəng śvej) poznamo več šol oziroma pristopov za ugotavljanje in interpretacijo prostorskih vplivov na kvaliteto bivanja ljudi. Znotraj šole kompasa so vsaj od časa dinastije Tang v uporabi tim. Leteče zvezde, ki so utemeljene na osnovi Yi Jinga oziroma na tim. Postnatalnih nebesih.

Da bi razumeli same Leteče zvezde, je potrebno najprej razumeti sistem tim. trigramov, ki predstavljajo osem substanc, katerih delovanje je vezano na smeri neba.  Te substance imenujemo Gua (v izgovorjavi kot »kua«). Kot trigrame jih prevajamo zaradi tega, ker so v kitajski simboliki predstavljeni s tremi neprekinjenimi ali prekinjenimi črtami. Dva trigrama skupaj ustvarjata tim. heksagram, 64 heksagramov pa predstavlja celoten spekter ključnih vplivov v sistemu Yi Jinga.

Prispevki s področja Feng Shuija so:

http://skratek5.blog.siol.net/2015/04/10/diagram-prenatalnih-nebes/

http://skratek5.blog.siol.net/2015/04/10/kako-je-utemeljen-diagram-poznih-nebes/

http://skratek5.blog.siol.net/2015/04/06/feng-shui-obilje-in-harmonija-energij-v-vrtu-s-tanjo-glazar/

  • Share/Bookmark