Štirje stebri Usode Basharja Al-Assada

Že dolgo časa lahko spremljamo sirsko krizo in sedaj opazujemo tudi dolgi val beguncev, ki preplavljajo Evropo, med tem, ko se v Siriji državljanjska vojna nadaljuje. Kaj lahko Štirje stebri Usode povedo o Basharju Al-Assadu, enem od glavnih sirskih protagonistov sedanjih dogodkov?

? Wu Yi Yi
? Chen You Si

Bashar Al-Assad, predsednik Sirije,  je bil rojen 11.09.1965 in je sin predhodnega predsednika Hafeza Al-Assada, od katerega je podedoval avtoritarni režim. Bashar je Wu zemlja, katere simbolna podoba je gora. Hkrati njegov dnevni steber vsebuje vejo Chen (njena žival je Zmaj). Kombinacija debla Wu in veje Chen pomeni ukoreninjeno zemljo, toda hkrati predstavlja tudi družino stebrov Fui gong ter Kui gang, za katere je značilno kroženje energije znotraj stebra. To hkrati spodnaša zemeljsko oporo v veji Chen in gora Wu ima lastnosti gore, ki jo kljub ukoreninjenosti načenjajo erozija in sesedanje. V letnem in mesečnem stebru se nahaja ogromno kovine, namreč v veji You, katere žival je Petelin, in v veji Si, katere žival je Kača. Čeprav je Kača načeloma ognjena, je tukaj zaradi delne združitve v kovinsko strukturo tudi že kovinska. V letnem in mesečnem stebru se nahaja tudi nekaj aktivnega lesa (deblo Yi). Oba elementa, kovina in les, zemljo slabita in zlasti preko kovinske jesenske sezone v You odteka ogromno energije.

V teh razmerah se lahko vprašamo ali vladar dneva Wu sploh lahko suvereno obvladuje takšne stebre ali pa se mora podrediti prevladujočemu toku elementov in mu slediti. Ker urnih stebrov ne poznamo, je potrebno preverjati njegovo osebno zgodovino. Starše in družinsko tradicijo predstavlja mesečni in deloma tudi letni steber. Oče, ki je predstavljen kot Yi les in kot Ren voda, je bil v življenju izjemno uspešen, saj je postal sirski predsednik. Če bi Basharjevi stebri pripadali običajnemu tipu oslabele zemlje ali pa tipu »sledenja otroku« (to je sledenja Pridelku), bi bil les neugoden element. To nam pove, da moramo zelo verjetno  govoriti o hkratnem sledenju mešanim energijam lesa in kovine.  Tudi cikli sreče kažejo na to, da gre za sledilni tip stebrov, toda moč zemlje je še vedno tolikšna, da gre bolj za polovično, manj iskreno sledenje, tim. Nepravo sledenje. To ustvarja življenje, ki je v ugodnih obdobjih lahko polno uspehov, v manj ugodnih pa se oseba srečuje z nizom preizkušenj.

Osebnostno kombinacija sledilnega tipa in zvezde Fui  gong pomeni, da Bashar lahko postane zelo slaven, in da ima trden značaj, hkrati pa zna najti načine, da svoje nasprotnike premaga oziroma oslabi. Navajen je prejemati spoštovanje drugih, saj ima v nebeških deblih veliko ugodnega in uglednega uradniškega elementa- lesa. Čeprav kovina sicer spodsekava les, ima  les v veji Chen tudi (šibko) korenino, les skupaj s kovino pa celo sodeluje pri obvladovanju osebnega elementa Wu zemlje. Yi les pri Wu zemlji predstavlja Primernega uradnika, ki je (pri Wu zemlji) lahko tudi nekoliko militanten. Kovina Xin, ki jo najdemo v veji You, za Wu zemljo predstavlja Oškodovalca uradnika, kar pomeni večjo ostrino pri nastopu. Oškodovalec uradnika pri Wu zemlji pa lahko deluje tudi mehkeje, bolj uglajeno. Omeniti velja, da oslabeli osebni element vedno pomeni neko notranjo napetost, ki na plano lahko pride v neugodnih obdobjih.

Poglejmo si, kako preko ciklov sreče poteka Basharjevo življenje

20126 2016 2006 1996 1986 1976 1966
Wu Ji Geng Xin Ren Gui Jia
Yin Mao Chen Si Wu Wei Yin

Otroška leta so v znamenju očetove energije, saj je vsepovsod polno lesa. To v kombinaciji z letnim stebrom označuje tudi srečno otroštvo. Leta 1976 se je zanj pričelo obdobje Gui Wei. Osebni Wu se z Gui združuje v ognjeni element, ki ga podpira tekoča ognjena energija v Wei. Vpliv ognja se nadaljuje tudi v naslednjem desetletju, ko ognjena moč izhaja iz veje Wu (katere žival je Konj). Veliko ognja Basharja obremenjuje , lahko pa obremeni tudi očeta. Kaj se je dogajalo?

Bashar se je pod vplivom ognja odločil za študij medicine. Sposobnosti za področje zdravstva pri Basharju odkrijemo že v njegovih osebnih stebrih. Nadzorovanje osebnega imunskega sistema najprej določa element Uradnika (tukaj je to les), pomembno pa je, da Pridelek (tukaj je to kovina) obrzda nadzor uradniškega elementa. Pri Basharju srečamo mesečni steber Yi You, ki ponuja oboje- tako Uradnika v lesu Yi in Pridelek v kovini You. Izpostavljeni les nadalje predstavlja zanimanje za aktivnosti, povezane z lesom. Eno od takih področij lesa je tudi tradicionalno zdravilstvo in zeliščarstvo. Nenazadnje stebri iz družine Fui gong in Kui gang lahko predstavljajo medicinsko ali energetsko znanje na področju vnašanja in izločanja energije iz telesne strukture na eni strani, ter znanje na področju ravnovesja v telesnem sistemu na drugi strani. Vidimo, da ima Bashar torej že v osnovi dobre predispozicije za študij medicine.  Kaj pa ogenj, ki prihaja od zunaj? Ogenj je za osebno Wu zemljo Pečat in Pečat lahko predstavlja bolnice, zdravstvene ustanove. Ogenj lahko predstavlja tudi oči (namreč zenico in zrklo ter očesni živec). Toda oči lahko predstavlja tudi les (zlasti očesne mišice, verjetno pa podpira tudi očesni živec) in celo voda (mrežnica, očesna tekočina). Vse troje najdemo v Basharjevih stebrih tega obdobja. K temu dodajmo še, da je Pridelek povezan tudi z zdravjem vida, Bashar pa ima zelo močan Pridelek v kovini. Bashar se je izobrazil za očesnega zdravnika. Tukaj ni kaj dodati. Delati je pričel v vojaški bolnici (kovina osebnih elementov in ogenj iz cikla sreče- to je militantna zasnova). Težave z ognjem za predsednika Hafeza? Prestolonaslednik Bassel, sicer Basharjev brat, je leta 1994 nenadoma umrl v prometni nesreči. Ta smrt je zasukala tako Hafezovo politiko kot Basharjevo življenje, saj je moral slednji namesto zdravniške prakse pričeti s pripravo na prevzem političnih funkcij. Bashar je sedaj moral pričeti z vojaškim študijem na sirski vojaški akademiji- spomnimo, kovina (meč) in ogenj (požar) sta stara simbola vojaške moči.

Začel se je Basharjev nagel vzpon. Leta 1996 se je znašel v kovinskem desetletnem ciklu Xin Si, v najugodnejšem ciklu svojega življenja. V veji Si se še vedno nahaja nekaj ognja in leta 1999 je Bashar dosegel položaj poročnika. Predvsem pa se med You in Si ustvarja močna kovinska vez. Bashar je naglo postajal javna osebnost, saj kovina predstavlja Pridelek in to pomeni talente in izražanje, Xin kovina pa celo poudarja javne nastope, javno poznanost. V najugodnejšem obdobju se je Bashar leta 2000 poročil, v letih 2001 do 2004 pa so se mu rodili trije otroci. Zanimivo je, da žena, čeprav je kot pravijo sirskega porekla, prihaja iz zahodne Evrope (in to je kovina)!

Leto 2000 je bilo za Basharja tudi sicer prelomno. Ni prišlo le do poroke (kar je ugodno): poleti 2000 je oče umrl (kar je neugodno) in Bashar je prišel na sirski prestol (kar je ugodno). Izbruhnil je tudi upor prebivalstva oziroma tim. »sirska pomlad« (kar je zanj neugodno), ki jo je Bashar uspel ukrotiti šele naslednje leto (to pa je zanj ugodno). Pri prenosu oblasti iz očeta na sina praviloma ne moremo govoriti o zares ugodnem obdobju, saj smrt očeta v večini primerov  ljudje ne doživljamo kot srečen dogodek in tako je tudi pri vladarskih družinah. Bilo je leto Geng Chen, kar je še ena tim. »zvezda« iz družine Fui gong in Kui gang. Ta zvezda je za Basharja manj ugodna od osebne zvezde Wu Chen, saj se v njej nahaja zelo oslabela kovina. Zato se energijsko neravnovesje povečuje, Bashar pa pod vplivom takih energij lahko deluje tudi bolj trmoglavo. Med osebnim Chen in letnim Chen prihaja do kaznovanja. To kaznovanje praviloma pomeni, da počnemo nekaj, kar ni prav, a se težko odrečemo temu početju. Ker pa situacija ne nastopa le v notranjih stebrih, ampak tudi v tekočem letu,  lahko vsebuje karmo, ki je vezana na običajne situacije kaznovanja (xing): to lahko npr. pomeni tudi bolezen ali smrt v družini. Geng tekočega leta se z mesečnim Yi združi v kovino. Življenjska opora za očeta (les) propade, toda novi element kovina je za Basharja zelo ugoden. V drugačnih razmerah bi si Bashar verjetno uspel zagotoviti podporo ZDA (kovina), tako pa mu je novo desetletno obdobje odvzelo te možnosti.

Leta 2006 je Bashar namreč stopil v desetletno obdobje Geng Chen. Gre za isti steber, ki je Basharjevo življenje pretresel leta 2000, le da se tokrat ta vpliv širi na celo desetletje.  Če je bil leta 2000 Bashar v najugodnejšem desetletju svojega življenja, je to desetletje precej drugačno. Predstavlja dolgoročno slabljenje kovine. V prvih letih ima kovina še nekaj moči. Nekaj je črpa iz predhodnega desetletnega trenda. Poleg tega se v prvih letih novega cikla kovina še lahko nahrani z zemljo in sama ustvarja predvsem vodo in les, toda v zadnjih letih se elementi izravnavajo, pojavijo se viški ognjene in zemeljske energije, kar za Basharja ni ugodno.  Predvsem ogenj predstavlja toplo in puščavsko ali polpuščavsko okolje in tudi norost, zemlja pa domovino in center- oboje skupaj pa sta vznemirjena, razdražena Sirija in Damask, polna norih revolucionarnih idej! Element, ki zares izginja iz podpornega seznama je kovina (zahod, zlasti ZDA). Ker gre za očetovo dediščino (les), so ZDA (kovina) že doslej na Sirijo gledale postrani. Les (delno Rusija), ki podpira očetovo dediščino, je tudi preveč oslabel. Energija iz kovine se premesti v smeri ognja in zemlje (ZDA so  leta 2011 podprle upornike,  pogosto islamske skrajneže!).

Preklop na to drugo obdobje se zgodi ravno leta 2011, ki pa je hkrati leto Xin Mao. Rekli boste- leto Xin Mao je za Basharja gotovo ugodno, saj predstavlja kovino Xin in les Mao. Toda leto Xin Mao ustvarja dvojni konflikt (Fan yin) z mesečnim stebrom Yi You. Energijsko strukturo tekočega leta imenujemo Nadvojvoda oziroma Veliki knez (Tai Sui). Tak dvojni napad Nadvojvodo izjemno vznemiri, zato se odpravi na kaznovalni pohod skozi življenje in delovanje Basharja. Napaden je mesečev steber, kar vedno pomeni izredne čustvene pritiske, v Basharjevem primeru pa je ogrožena očetova dediščina (oče Yi v mesečnem stebru Yi You)- torej avtokratska oblast v Siriji.

V naslednjih letih so energije posameznih let večinoma nevtralne ali le delno neugodne. To pomeni: če Basharja ni mogoče odstaviti leta 2011, tvegamo obdobje podaljšanega konflikta! Zares nevarno leto za Basharja je bilo po letu 2011 še leto 2014. To je leto Jia Wu, v katerem les Jia nahrani ogenj v veji Wu. Les pomeni Basharjevo oblast (Uradnik v lesu) in sicer agresivno oblast (Sedem ubojev v lesu Jia), veja Wu pa  v sušnem okolju pomeni goreče verske blazneže, saj gre za močan plameneč ogenj, tak ogenj pa povzroča blaznost, fanatizem. V tem letu smo lahko videli, kako so Basharjeve vojaške operacije spodbudile razglasitev islamskega kalifata oziroma tim. ISIL (Islamske države Iraka in Levanta).

In kako naprej? Bashar Al-Assad bo leta 2016 vstopil v nov desetletni cikel Ji Mao. Veja Mao je v konfliktu z mesečnim You, kar pomeni velike čustvene pretrese. A hkrati mesečni You vejo Mao osvobaja »zvezde« Uničujoče praznine (Kong wang). Možne so akcije, ki bodo delovale kot Pirova zmaga. Kar je navzven videti kot uspeh, je dejansko slabitev pozicij. Zares velike težave nakazuje deblo Ji, ki bo aktivno predvsem v letih 2016-2021. Neugodni Ji je za osebno Wu zemljo nevaren Kradljivec bogastva. Pomeni zelo močne tekmece v življenju in njihovo uspešno napredovanje. Ali bo ključni tekmec kalifat ali ne je odvisno tudi od tega, ali bodo pri ISIL-u veliko versko gorečnost v (še) večji meri nadomestili s hladnokrvnim načrtovanjem operacij. Možna so tudi presenečenja- pojav ali okrepitev novega, drugačnega nasprotnika. Že v letu 2016 bo prišlo do izzivanja letnega Nadvojvode,  podobno bo tudi leto 2018. Energije v letu 2019 so nejasne- zadeve se z nekaj truda lahko začasno obrnejo celo v Assadovo korist. Leti 2020 in 2022 pa lahko prineseta veliko sporov in spodnašanja Basharjeve opore. Po letu 2026 se zdi, da bo Bashar zašel v še bolj močna obdobja, ki rušijo njegovo energijsko strukturo..

Kot vidimo, je Bashar Al Assad nekakšen Leviatan Bližnjega vzhoda, ki umira na obroke, za seboj pa pušča veliko opustošenje. Praktično nemogoče je iz vidika Štirih stebrov Usode napovedati kdaj in ali bo njegova oblast padla. Na to vplivajo tudi stebri njegovih ožjih družinskih članov, Feng Shui njegovega bivališča, Usoda regije in nasprotnikov itd… Je pa zelo verjetno, da se sirska kriza ne bo tako kmalu končala.

  • Share/Bookmark
 

Comments are closed.