Postanek ob kodah gospoda Lloyda Meara

Danes sem preučeval nekaj kod, ki jih je objavil Američan Lloyd Mear. Ta raziskovalec kineziolog je do svojega osemdesetega leta ustvaril neverjetno zbirko 6.000 številčnih nizov, ki so povezani s človekom in večinoma so njegovi številčni nizi povezani z opisom bolezenskega stanja.[1] Za primerjavo naj omenim, da gospod Grigori Grabovoj npr. glede bolezenskih stanj obravnava 1.000 številčnih nizov (uf, tudi to je ogromno, kajne).[2]

Mearove kode po: http://phaelosopher.com/2014/12/04/the-healing-code-part-i/ (pridobljeno 04.09.2015)

Gospod Mear kode prejema iz povsem drugačnega energijskega kanala oziroma vira kot so (doslej) maloštevilne kode, do katerih sem uspel priti s svojim preučevanjem in neizmerno pomočjo energijskega sveta (zato o upravičenosti svojine malce dvomim :) ). Velik del podlage teh kod  je presenetljivo podoben precejšnjemu delu Grabovojevih številčnih nizov. Iz lastne izkušnje ugotavljam, da slednji raziskovalec kode očitno pridobiva iz vsaj dveh močnih energijskih izvorov, od katerih enega sam ne uporabljam. Ta drugi izvor je tesno povezan s fokusiranjem, številnimi miselnimi in vizualizacijskimi koncentracijami, med tem, ko sem osebno povezan z  energijskim povezovanjem, ki temelji na odsotnosti misli.

Moj pristop (oziroma pristop Energije, ki dela z menoj) je vsaj trenutno tak, da se ne ukvarjam toliko s posledicami, ampak s harmonizacijo preko močnih in splošnejših izvornih sporočil in sporočil za povezavo. Kopičenje izvornejših sporočil v osebnostnem informacijskem sistemu povzroči, da se poveča možnost odpuščanja starih sporočil iz tega informacijskega sistema. Moram reči, da tudi gospod Grabovoj vsaj glede številčnih nizov praviloma deluje na ta način, le da on kot rečeno uporablja vsaj dva izvora informacij. Mearov pristop kot ga sam razumem je precej drugačen. Predvsem njegove kode vsebujejo ogromno številk 6.[3] To število je tesno povezano z egom oziroma z njegovim neravnovesjem, zato število 6 zelo pogosto predstavlja sestavine v kodah za bolezni.  Gospod Lloyd Mear se večinoma ne ukvarja s sprotnim dovajanjem svežih sporočil, ampak z neposrednim odpuščanjem starih sporočil. Če polnjenje informacijskega sistema posledično povzroča odpuščanje starih sporočil, gospod Lloyd Mear dela na drugem koncu informacijskega sistema, kjer je glavni poudarek na odpuščanju starega.

Mearove kode, pridobljeno po http://www.balancingbynumbers.com/manual/ (pridobljeno 04.09.2015)

Kot primer vzemimo Mearovo kodo gena proti staranju: 83466746775.[4] Pomen te kode je po mojem sistemu harmonična revitalizacija ob kontinuirani izločitvi strukture okrepljene bolezni  oziroma dezintegracije iz našega osebnostnega energijskega polja. Vsekakor ne gre za izvorno sporočilo, saj v njem nikoli ne bi uporabili trojice števila 6. Kombinacija 466 pa celo izdatno opisuje strukturo dezintegracije. Z vidika izvornejših kod se hočemo takim sporočilom seveda čim bolj izogniti. Gospod Mear dela drugače: koda 466 v njegovem pristopu seveda predstavlja »pravi naslov«, kamor se osredotoči energijsko delo, z ostalimi števili pa je nato omogočena izločitev prav te informacijske/energijske strukture iz našega informacijskega in energijskega sistema. Vsekakor tudi legitimen pristop, le da mi je malce tuj.

Še nekaj primerjav:

Stanje, ki ga hočemo uravnovesiti Mearov pristop Grabovojev pristop
Alergija 3779867334267726 45143212
Glavobol 137477466956574;

46372842585;

87467868436

4818543;

4851485 (migrena)

In še nekaj primerjav, ki kažejo na vpliv istega izvora na nabor števil :

Moj pristop Grabovojev pristop
14789 (energijski tuš, blaginja) 14789 (zaščita pred agresijo)
19874 (za blaginjo, posle);394, 934 (ustvarjalnost, blaginja, cilji)

819048 714 391(uspešen posel, povečanje kapitala)

1488899 (zdravje, blaginja, harmonizacija odnosov)

1489999 (večno življenje)


[1] http://www.balancingbynumbers.com/manual/

[2] Kratki izpis kake petine teh zdravilnih kod je npr. dostopen v knjižici »Številčni nizi za vsesplošni uspeh«. Založba »Etalon 999«. 2014. Beograd.  Str. 19-31.

[3] Ogledate si lahko nekaj prosto-dostopnih kod na strani http://www.thecodesoflife.com/sample-codes/

[4] https://www.pinterest.com/pin/430516045605108476/

  • Share/Bookmark
 

Comments are closed.