Bazi: Usoda Slovenije po kitajsko

Kakšna je iz vidika kitajske metode Štirih stebrov videti Usoda naše male države? Kako jo sploh preučevati? Kateremu elementu pripada slovenska država- je v znamenju elementa lesa, kovine ali ognja? Katere smeri so za Slovenijo ugodne? Ali bo Slovenija sploh še kdaj ponovila obdobje gospodarskega razcveta? Kje so omejitve Štirih stebrov Usode za razlago slovenske stvarnosti? Izdelava Bazi karte Slovenije je malce nehvaležna naloga, saj doslej takšne analize še ni bilo najti. A po drugi strani je vsa zadeva zato predstavljala kar zanimiv izziv.

Nekaj uvodnih opomb

Najprej je potrebno opozoriti, da se je Bazi (oz. Štirje stebri Usode) razvil kot metoda za razlago življenjske poti posameznega človeka in ne kot metoda za razlago regionalnih ali svetovnih političnih in gospodarskih procesov. Mundano raziskovanje Usode je bilo na Kitajskem sprva zgolj domena tradicionalne kitajske astrologije, kjer so opazovali smeri neba (npr. zahod pripada kovini in Veneri, jug ognju in Marsu), veter (npr. »med nepopolnim vetrom popravljaj javne konstrukcije in zgradbe, utrjuj brežine in obzidja…« ) in opozicije ali še redkeje konjunkcije planetov, lahko v povezavi z regionalnim Feng shuijem (npr. »če se znotraj (Zahodne palače ali Belega Tigra, op.p.) nahaja … Venera, to pomeni vojno«; če je Jupiter »v opoziciji z Venero, bo vojska odgovarjajoče regije uničena«, »če se ognjeni planet (Mars, op.p.) sreča z vodnim planetom (Merkurjem, op.p), to prinese lakoto«).

Kasneje so Usodo različnih kitajskih držav in provinc razlagali tudi z Usodo osrednjega oblastnika, pri čemer so lahko naredili analizo klasične kitajske astrologije, analizo Ziwei Dou Shu, analizo Bazi in podobno. Kitajska se je npr. v času znamenitega cesarja Qian Longa razvijala v skladu z cesarjevo osebno Usodo.

Velike regije pripadajo določenim regionalnim mundanim elementom, npr. Kitajska ne glede na družbeno-politični režim regionalno vselej vsaj delno pripada elementu les, Evropa pa elementu zemlja. Pri majhnih deželah splošni vplivi niso nujno veljavni in tak pristop je za Slovenijo neprimeren.

V sodobnem času, ki je čas množičnih medijev in hitrega širjenja informacij, človeška množica ali medijsko močno odmeven dogodek praviloma igra veliko večji vpliv od Usode osrednjega oblastnika, zlasti v sistemih s posrednimi ali neposrednimi vidiki demokracije. Včasih je tak dogodek sicer težko določiti. V modernem času lahko npr. izbiramo med dvema pomembnima datumoma- prvi datum je datum, ko neka regija razglasi neodvisnost, drugi datum je datum, ko pride do radikalne spremembe režima vladanja. Šele v tem smislu lahko preverjamo ali je v konkretnem primeru dopustno uporabljati mundano Bazi analizo ali Bazi analizo posameznega dogodka. Kitajski mojster Bazija (a tudi Yi Jinga in Feng shuija) Raymond Lo je na vrsti primerov nakazal, da je z analizo stebre tekočih let mogoče povezovati z gospodarskimi gibanji, mundane Štiri stebre Usode pa je npr. uporabil pri analizi malezijsko-tajskega cunamija, napada na newyorška dvojčka ali pri potopu Titanica.

Mundana Bazi analiza ima kot kaže sicer nekaj posebnosti- družbeni procesi so namreč  dolgotrajnejši, zaradi česar energija posameznega kitajskega leta povzroča trend, ki se deloma prenaša v naslednje leto. Tri kazni zato obravnavamo kot težavnejše obdobje, med tem, ko pri individualnem pristopu pogosto lahko prinašajo vrsto ugodnih vplivov.

Štirje stebri Usode Slovenije

Slovenija, ki je nastala v večernih urah 25. junija 1991, je država v znamenju elementa ogenj. Gospodar dneva je bil tega dne namreč Bing ogenj ali yang ogenj, ki ga v naravi simbolizira Sonce, predstavlja pa med drugim tudi toplino, energičnost, nove ideje, motivacijo, sveže informacije… Sončna karta kaže na željo po pozornosti oziroma na željo po prepoznavnosti in uspehu. Bing ogenj sicer prinaša odkritost, prijaznost, pripravljenost pomagati. Naučiti se mora obvladati evforijo, varovati se mora premočnih stališč, domišljavosti, egocentričnosti, življenja preko svojih zmožnosti. Bing ogenj je viden- težko kaj skrije. Razgaljeni smo pred tujci in razgaljene so naše koruptivne afere. Bolj, ko se bo ogenj krepil, bolj bo vse to držalo, zato se lahko kar navadimo na to, da se v takšni meri kot doslej  življenja s skrivalnicami ne bomo mogli več igrati.

Slovenski Štirje stebri so:

Pri teh stebrih vidimo, da je Bing ogenj rojen v ognjenem mesecu Wu, ki z vejami Xu in Yin ustvarja »Tri združitve« ognja, z vejo Wei pa se uvršča med tisti par »Šestih združitev«, ki prav tako ustvarja ogenj. Novonastali ogenj je Bing ogenj, saj je v nebeških deblih prav Bing ogenj dneva edini ogenj in je zaradi tega Bing tisto deblo, ki določa tudi polarnost ognjenih zemeljskih vej po združitvah. Zemlja in kovina oslabita do te mere, da ogenj s podporo lesa prevlada. Govorimo o ognjenem vodilnem tipu (Yan shang ge). Ker pa moč ognja s podporo lesa zajema nad 80%, a manj kot 90% vseh elementarnih vplivov v konkretnih Štirih stebrih, takšen tip stebrov uvrščamo v »Nepravi vodilni tip«. Ker dominantna silnica v takšnih stebrih ne prevlada povsem, ni povsem suverena, kar povzroči, da takšni stebri ne omogočajo izkoristka vseh potencialov in so v manj ugodnih obdobjih praviloma izpostavljeni velikim pretresom. To je tudi odgovor na vprašanje kaj se s Slovenijo dogaja v zadnjih letih. Tudi Nepravi vodilni tipi so večinoma zdravi, v neugodnih obdobjih pa se lahko pojavijo težave- Slovenci tedaj trpijo zaradi neravnovesij v Štirih stebrih, saj so praktično vsi elementi šibki, ogenj pa premočan. Naporna elementa sta kovina in voda, ki vladata pljučam in ledvicam, s tem pa osnovnemu imunskemu sistemu. V napornih obdobjih so Slovenci s premočnim ognjem zato nagnjeni k stresu, strahovom in preobremenjevanju telesnih organov oziroma imunskega sistema.

Ognjeni vodilni tip potrebuje dodaten ogenj, da krepi njegovo moč, lahko pa tudi les, ki ga ogenj použije in se tako krepi. Zemlja je bolj nevtralna- vodilni ali dominantni tipi običajno ljubijo energijski trend (npr. dominantna voda ljubi podporo kovine, sorodno vodo in ustvarjalnost v lesu), ker pa ogenj koncentrira energijo, zemlja ni zares ugodna, ampak je nevtralna. Kovina in voda sta ognju tuja elementa, ob njiju se Slovenija počuti nelagodno. Marsikdo bi lahko rekel, da temu ne more biti tako, saj da močan ogenj potrebuje temperaturno ravnovesje z dodajanjem vode in kovine. A če bi npr., za Slovenijo rekli, da potrebuje kovino in vodo, bi naredili veliko napako: prav v obdobjih močne kovine in vode namreč Slovenija doživlja vrsto težav. Zakaj? Gre za specifične karte Štirih stebrov Usode, kjer določena splošna pravila odpovedo. Tako odpove pravilo, da iščemo temperaturno ravnovesje, skoraj brez učinka je tudi pravilo, da Bing ogenj praviloma postane uporaben, če se srečuje z Ren vodo (zlasti Hai), ki odseva blesk oziroma svetlobo Sonca, in ki jo Sonce ogreje, da postane primerna za bivanje.

Ali so Slovenci les in zemlja ali pa so ogenj?

Helena Golenhofen je v svojem članku o Feng Shuiju Slovenije leta 2004 razpravljala tudi o elementarnih vplivih na življenje Slovencev: moške je predstavila kot močan les, ženske pa kot kombinacijo močnega lesa in prešibke zemlje. Tako je obrazložila agresivnost, užaljenost, prometno (ne)kulturo Slovencev, obenem pa je lahko pojasnila presnovne težave Slovenk. Slovencem naj bi primanjkovalo ognja, zaradi česar začnejo z veliko stvarmi (les), malo pa jih potem lahko tudi tržijo (ogenj).

Trditve Helene Golenhofen sem preveril skozi zgodovinski kontekst. Slovenci so od nekdaj narod, ki je na nek način kolektivističen- o vsem so odločali na zborovanju pod zeleno lipo. A po drugi strani so tudi individualisti, ki v osnovi niso bili zares egalitarni- prvorojencu so namenili posebno pozornost, deset brat pa je že romal stran od hiše- neenakost par excellence! Element ognja in element kovine simbolizirata tržni individualizem brez kolektivnosti, torej nikakor ne obrazložita značaja Slovencev. Voda je na drugi strani egalitarna, a ni individualistična in torej prav tako ne more opisovati Slovencev. Ostaneta elementa zemlje in lesa. Oba elementa služita skupnosti, ne da bi terjala egalitarni pristop. Tudi zgodovinsko gledano je torej pričakovati, da slovenski karakter res opredeljujeta zemlja in les in sicer bodisi močan les z bolj šibko zemljo (kako trdi Golenhofnova) bodisi manj verjetno kot močna zemlja z bolj šibkim lesom. Zlasti fevdalizem je tovrstne elementarne vlive lahko še bolj zacementiral- fevdalizem je povezan z zemljo, kmetovanje pa tudi z lesom. Poznavanje svetovnih ciklov in lokalnih različic kaže, da je tudi preminula socialistična Jugoslavija predstavljala zmes birokratskega socializma (zemlja, ki osvoji vodo) in politike socialne države (les). V preostalih delih federacije se je obdržal tipično slovanski tip družbe z veliko egalitarnostjo (vodni tip), v Sloveniji je zaradi narodnega značaja večjo težo od vode dobila zemlja. Zdi se torej, da so ugotovitve Helene Golenhofen v celoti potrjene tudi z zgodovinsko primerjavo.

Slovenci se po Golenhofnovi ne znajdejo najbolje v trženju (ogenj), kar je vsaj doslej nesporno dejstvo sodobne Slovenije. Pregovorno to dokazuje propadanje prekmurske Mure- namesto, da bi razvili lastno in prepoznavno blagovno znamko, ki v tej branži odvzame večino dobička, so v Muri ostali sluga tujih blagovnih znamk, od katerih so prejeli nekaj drobtinic. Glede na Bazi Slovenije je potrebno pokomentirati nekaj stvari:

1. Slovenci nikakor niso nedovzetni na vplive ognja. Ker niso kazali navdušenja nad pretirano tekmovalnim kapitalizmom (kovinski tip kapitalizma) 19. stoletja, so zaostajali v razvoju in šele, ko so podprli motivacijski tip kapitalizma z ljudskimi hranilnicami (ognjeni kapitalizem), je to na začetku 20. stoletja privedlo do začasnega velikega napredka. Celo v socializmu so v osemdesetih letih razvili podjetniškega duha, ki je Slovence že peljal na svetovne trge.

2. V obdobju 1990-2008, v katerem Golenhofnova ugotavlja pomanjkanje ognjenega elementa, so domači politiki in sprememba režima uničili ali spridili to socialistično podjetništvo. Gospodarstveniki so po potrebi menjali politične barve in svojo energijo vlagali v privatizacijske igrice. V takih razmerah je težko krepiti razvojne oddelke (ogenj in kovina) in razvijati trženje- marketing (ogenj in delno kovina).

3. Značaj nekega ljudstva se ne ujema nujno z značajem države- toda država, ki pomeni višjo civilizacijsko stopnjo, s svojimi spročili lahko vpliva na predrugačenje mentalitete ljudstev, ki živijo v njej.

4. Zato je potrebno upoštevati, da so Slovenci z ustanovitvijo lastne države pričeli spreminjati svoj karakter oziroma so dobili možnost za tovrstno spremembo. Element ognja, ki vlada podjetnemu duhu, se krepi prav zaradi Štirih stebrov Usode Slovenije. Bazi Slovenije govori nekoliko drugačno zgodbo od klasične.Ker osebni ogenj države Slovenije ni resnični suveren, ampak je namesto tega nepravi vodilni tip, je predvsem v napornejših obdobjih občutljiv na karakteristike neuravnovešenih elementov.

Razmerja elementov so sledeča:

  • ogenj je ekstremno močan, že sam zaseda vsaj 80% vseh stebrov: podjetniški duh in ustvarjalni polet, hitrost, zbiranje in širjenje informacij. Lahko pa daje strahove.
  • zemlja je zelo šibka, pregreva jo močan ogenj: skrbi, premlevanje.
  • les je zelo šibek: užaljenost, frustracije, jeza, agresija, zavist
  • kovina je zelo šibka: nizka samopodoba, če si upa, pa veliko kritizira
  • voda je povsem prikrita: skupaj s kovino kaže na oslabljen imunski sistem.

Vidimo torej, da je veliko potez slovenskega ljudskega karakterja prelito tudi v simboliko Štirih stebrov Usode- še največje odstopanje je prav pri ognju, saj še danes nismo dobri pri trženju, poleg tega pa se pri poslih še danes bojimo tujcev in smo preveč statični (tudi vplivi zemlje v urnem stebru). Sklepati, da današnja Slovenija slepo nadaljuje s tradicionalno zastopanostjo lesa in zemlje pa nas lahko hitro zapelje na stranpot. Bazi Slovenije šele postaja »polnoleten« in bo svojo moč pokazal šele v prihodnosti, v obdobju do 2013 je ognjeno podporo (ki jo morajo Slovenci razvijati iz nič) rušila reaktivna kovina. Toda od leta 2014 se močno krepi energija svetovnega ognja, kar je za Slovenijo ugodno.

Dejstvo pa je, da obstaja nevarnost, da Slovenija kljub osebnemu ognju morda ne bo ravno blestela v trženju. Slaba plat slovenskih stebrov Usode je namreč ta, da v nebeških deblih zunanje stebre zastopata kovina in zemlja, s katerima si osebni Bing pač ne more kaj dosti pomagati. Edino področje, na katerega se v nebeških deblih lahko zanese Slovenija je Jia v mesečnem stebru, kar znatno zmanjšuje poligon za uveljavljanje lastnih idej. Če bi imela Slovenija pravi vodilni tip, bi bila to aristokratska karta z veliko uspešnostjo in prepoznavnostjo. Tudi, če bi imela Slovenija kot nepravi vodilni tip v nebeških deblih nekoliko večjo podporo, bi bila precej nadpovprečna. Zaradi takšne situacije v nebeških deblih kakršna pač je, pa je Slovenija po svojih gospodarskih potencialih nadpovprečna , a ne izjemna.

Ugodne dejavnosti za Slovenijo

Slovenijo na splošno (ne glede na leta 2008-2013) lahko označimo za vitalno deželo, za deželo novih idej, deželo svežih informacij, deželo, ki skuša uspeti, po svojih gospodarskih potencialih pa je  nadpovprečna. Morda se vam vse to sliši precej čudno, saj smo pod vtisom statičnih in v preteklost zazrtih pogledov, ki jih srečujemo v dnevni politiki, obenem pa pod vplivom splošne krize preteklih let. Zavedati se je potrebno, da prve poosamosvojitvene slovenske generacije šele vstopajo na prizorišče in vseh novih energij sploh še nismo pričeli reagirati.

Slovenija se zelo hitro lahko okoristi z ognjeno energijo, ki zanjo predstavlja tudi princip bližine oziroma sorodnosti (Bi Jian in Jie Cai). V tej deželi se dolgoročno zelo dobro lahko razvijajo proizvodnja ali trgovanje s svetili, proizvodnja premazov, lakov, barv, šport, proizvodnja ali prodaja športne opreme, tvegani posli, energetika vseh vrst, visoko šolstvo, Feng shui in ostala metafizika, energijske metode za osebnostni razvoj. Ugoden je tudi les, ki predstavlja gozdarstvo in vrtnarijo, pohištveno in papirno industrijo, vendar so te energije zelo občutljive na napad kovine. Slovenija je bila doslej v primežu energij, ki so razvoj v ugodnejšo smer oteževale ali onemogočale. Zato se je sta gozdarstvo in lesna industrija doživela zaton, namesto preporoda. Za enkrat.

Slovenija naj bi se v razumni meri ogibala elementu kovina in voda. Kovina in voda predstavljata vidik tekmovalnega kapitalizma (kovina) oziroma kolektivizem in socializem (voda), teritorialno pa za Slovenijo predstavljata ZDA, Zahodno in Srednjo Evropo, ki niso le velik trg za naše proizvode, ampak od tod prihaja k nam tudi ogromno investicij. Te smeri pa so za Slovenijo dejansko neugodne- od tod verjetno izhaja nenavaden odpor do tega tujega kapitala- ljudje intuitivno čutijo, da tukaj nekaj ni tako kot bi moralo biti. Slovenija mora najti pot, ki ni ne neoliberalna (kovinska) in ne socialistična (vodna). Čeprav smo sedaj zaradi lastnih napak prisiljeni prodajati državno lastnino prav tem deželam, bi bilo za državo iz energijskega vidika bolje, da se nasloni na Rusijo,Daljni vzhod in na arabski kapital.

V kovinskem področju sta najbolj ogrožena bančništvo in avtomobilska industrija. Gre za sferi, ki sta za Slovenijo neprimerni dejavnosti in obstaja večja verjetnost dolgoročnih težav. Za Slovenijo tudi ni primerno, da bi množično proizvajala robote, čeprav to sicer velja za industrijo prihodnosti. Na področju vode je potrebno opozoriti na ribolov, transport in klasični turizem. Vse to so dejavnosti, kjer lahko v prihodnosti pričakujemo večje neuspehe. Ne smemo se nadejati niti razvoja v javni upravi, pravosodju, vojski in policiji.

Stvari sicer niso povsem črno-bele: poglejmo npr. področje kmetovanja, kjer se mešajo vplivi zemlje in lesa. Zaradi ognja, ki pomeni vitalnost, lahko npr. razvijamo pridelavo visoko kakovostne hrane in v tem požanjemo uspeh. Ali pa področje turizma. Ker ima Slovenija vsaj določeno duhovno komponento, lahko npr. razvijamo energijski turizem (kjer do izraza pride ogenj- element srca, vere in motivacije), prav tako pa se lahko posvetimo gostom iz Daljnega vzhoda, Rusije, Indije itd.

Ugodna področja in ugodna okolja za Slovenijo

Kje iskati politične, kulturne in gospodarske stike? Za Slovenijo so ugodna okolja na jugu (ogenj), vzhodu in jugovzhodu (les).

Ognjena področja so najbolj ugodna: Indija, delno arabski svet, Izrael, Iran, delno črna Afrika, delno Dalmacija.

Lesna področja so ugodna: Balkan, Turčija, še enkrat Iran, Madžarska, Belorusija, Ukrajina, Rusija, celoten Daljni vzhod s Kitajsko, Korejo in Japonsko, Avstralija, NZ).

Zemeljska področja so nevtralna: Slovaška, vzodni del Poljske, Baltik, SZ Rusije, SZ Afrike, – Evropa in Afrika na splošno.

Vodna področja so neugodna: Nemčija, Avstrija, del Češke in Poljske, Skandinavija.

Kovinska področja so neugodna: celotna Severna in Južna Amerika, Italija, Francija, Švica, Benelux, Iberski polotok, Britansko otočje.

Z vidika Bazija je politika ekvidistance med ZDA in Rusijo zgrešena, skoraj povsem pa je zgrešena politika močnega navezovanja na ZDA ali Nemčijo. Sloveniji lahko resnično prednost prinaša manevriranje med Rusijo in Kitajsko, med Indijo in Kitajsko ali pa – aktualno- med Rusijo in Ukrajino. Novi svet ima več središč in priporočljivo je izbirati povezavo s središči, ki so elementarno ugodna. Izbirati med Rusijo, Indijo in Kitajsko na eni strani ter Nemčijo in ZDA na drugi strani ne sme biti vprašanje, potrebno pa je to delati z občutkom in brez pretiravanja, ker si moramo zaradi bližine ohraniti tudi zahodno tržišče in določeno zahodno podporo.

Energijska raven Slovenije se od leta 2013 naprej spet povečuje

Če bi karto Slovenije interpretirali kot Bazi karto posameznega človeka, bi lahko rekli, da ima ta oseba zmerno visoke duhovne potenciale in povišan finančni potencial. Mirne duše bi lahko zatrdili, da bo ne glede na izhodiščno osnovo s prizadevnostjo postopoma lahko dosegla mesečni dohodek, ki je zaznavno višji od mesečnih dohodkov ostalih članov družbe, v kateri oseba živi. Toda Slovenija v 20 letih po svojem gospodarskem (ne)uspehu očitno ni postala primerljiva niti z razvojnim potencialom Češke in Slovaške, kaj šele Nemčije, Avstrije, Luxembourga ali Švice.

Upoštevati moramo, da je mala država nastala na ruševinah neke druge države (kar avtomatično pomeni ali slab Bazi ali slab Feng shui te predhodnice in torej zelo slabo izhodišče), kot nepravi vodilni tip z zmanjšanimi sposobnostmi za uveljavljanje lastnih potencialov pa je v izzivalnih obdobjih dežela nagnjena k velikim preizkušnjam. Upoštevati je potrebno tudi to, da država šele vstopa v polnoletnost- na oder prihajajo generacije, ki jadrajo na sporočilih ognjene Slovenije, oder pa šele sedaj zapuščajo generacije, ki simbolizirajo neuspeh in polom jugoslovanske matice.

V nadaljevanju so posamezna leta opredeljena po energijski kakovosti glede na Štiri stebre Slovenije, zraven pa je prikazana primerjava med energijsko kakovostjo v deželi in njeno gospodarsko rastjo. Ti podatki imajo svoje omejitve: primerjava je narejena med gospodarskimi koledarskimi leti (ki se začenjajo s 01. januarjem) in kitajskimi solarnimi leti (ki se začenjajo 04. ali 05. februarja), energijska kakovost se opredeljuje zlasti preko sumacijskega ranga, čeprav so bili upoštevane določene podrobnosti (zemeljska veja je močnejša od nebeškega debla, desetletno obdobje je močnejše od letnega, trki so lahko neugodni do delno ugodni, združitve so lahko delno neugodne ali ugodne, Tri kazni so zaradi počasnih družbenih dejavnikov skoraj vedno neugodne, do 2013 je bil svet pod močnim vplivom kovine, od 2014 je svet pod močnim vplivom ognja, upoštevan je bil energijski trend pri prehodu iz enega leta v drugega).


Primerjava med enegijskimi nivoji kitajskih let in gospodarsko rastjo po zahodnih letih

Za leti 1991 in 1992 ni mogoče narediti analize, ker je na to obdobje zaradi učinka trenda še močno deloval neugoden energijski nivo Jugoslavije in zato Slovenije ni mogoče soditi neodvisno od dogajanja v jugovzhodni soseščini. Iz primerjave energijskih gibanj z gospodarsko rastjo lahko razberemo, da je bila gospodarska rast praviloma nekoliko višja od energijskega gibanja. Zakaj do tega prihaja, je veliko vprašanje: kot rečeno ima Slovenija nadpovprečni finančni potencial, gibanja zaradi širših vplivov deloma sledijo evropskim in svetovnim gospodarskim trendom, na deželo ima vpliv njen Feng shui, delujejo pa lahko še nekateri drugačni in težje opredeljivi vplivi, npr. karma celotne regije.

Iz grafa lahko vidimo, da gospodarska in energijska gibanja do leta 2013 ustvarjajo dve veliki skupini:

  • v obdobju 1994-2008 je Slovenija doživela veliko gospodarsko rast in tudi energijski nivoji države so bili dokaj visoki.
  • v obdobju 2008-2013 je Slovenija doživela velike gospodarske težave in tudi energijski nivoji države so bili nizki. Slovenija je nekako uspela preživeti najhujše leto 2012, katerega vplivi so segali še v leto 2013- država ni pričela razpadati na proavstrijske dele in na njeno središče na Kranjskem, prav tako pa revolucionarno vrenje ni povzročilo padca režima in nastajanja neo-socialističnega ali celo komunističnega razvojnega modela. Če bi se zgodilo slednje, bi Slovenija zelo verjetno dobila novo Bazi karto in bi nato vse napovedi za prihodnje morale izhajati iz nje.

Iz primerjave je lepo videti, da Slovenija stopa po poti, ki jo zanjo določa njena Usoda, orodje Vesoljne energije. In to ne glede na politične barve aktualnih vlad. Lep primer sta obe vladi Janeza Janše. Za časa prve vlade je bila Slovenija gospodarsko zelo uspešna, kar so »desne« stranke seveda pripisale prav delovanju te »desne« vlade, za časa druge vlade pa je bila Slovenija gospodarsko precej neuspešna, kar so »leve« stranke seveda pripisale prav tej vladi, množice na ulicah pa so že grozile s socialno revolucijo, v zraku so se že znašla celo razmišljanja o nevarnosti izbruha državljanske vojne. Nekateri Janševi vladavini hvalijo, drugi ju grajajo, toda obe Janševi vladi sta bili energijsko in idejno v resnici zelo sorodni, razlika med njima je predvsem v tem, kako je ali ni Vesoljna energija Slovenijo podpirala.

Gremo naprej: primerjajmo sedaj še »leve« vlade. Vidimo lahko, da so Drnovškove vlade in tudi Ropova vlada delovale v času, ko je imela Slovenija gospodarsko rast. Toda še predno bi zapeli hvalospev njihovi politiki, vidimo, da je v tem času Slovenija uživala podporo Vesoljnih energij. Od leta 2009-2012 je vladala Pahorjeva vlada, Slovenija pa je zašla v globoko krizo in kritiki so pričeli Pahorja ostro kritizirati. Toda druga plat zgodbe je enostavno v tem, da Vesolje v tem času Slovenije energijsko pač ni podprlo. Tudi sedanja Bratuškina vlada ima kar nekaj težav, a v začetku kitajskega leta 2014 so presenetili podatki o ugodnejši gospodarski rasti v zadnjih mesecih kitajskega leta 2013. Toda še preden pričnemo peti hvalnice ali negodovati, da je taka rast le začasna, velja opozoriti, da je Vesolje tekom leta 2103 ponovno pričelo energijsko krepiti in podpirati slovensko državo.

Iz vseh teh primerjav se ponuja enostaven sklep: Slovenijo (tako kot druge države) v resnici sploh ne vodi ta ali ona konkretna vlada, ampak energijski nivoji Vesolja. In po volji Vesolja konkretna vlada, njena uprava ter gospodarska avantgarda pričnejo reagirati aktualna sporočila, ki jih za »program Slovenija« oddaja naše Vesolje.

Najzahtevnejša leta so očitno že za nami, za prihodnje je videti sledeče:

  • v letih 2013-2022 bo Slovenija spet napredovala, vendar stopnje razvoja morda še ne bodo tako visoke, vsekakor pa bodo pospremljene z občasnimi zastoji. Verjeten zastoj v letih 2015-2016 bi morda lahko bil posledica neravnovesij na ravni ZDA- Kitajska, vendar bi razlogi lahko tičali tudi kje drugje. Po drugi strani pa je potrebno upoštevati, da sedaj na družbeni oder prihaja prva ognjena generacija Slovencev, ki že reagira nove vrednote ognja (npr. kljub bančnemu krču preko medmrežja mladi podjetniki na hitro zbirajo svetovni kapital za zagon podjetij s svežimi idejami), kar lahko pomembno vpliva na zvišanje gospodarske rasti.
  • v letih 2022-2030 bo Slovenija spet doživljala razcvet. Pričakujemo lahko ugoden razvoj brez večjih pretresov.

Dodatek: »Hrvaška je ogenj in ogenj je za Štiri stebre Slovenije energijsko ugoden?«- Zakaj pa se potem pojavljajo spori glede meje, LB itd.?!

Hrvaški Štirje stebri so zelo podobni slovenskim, glede posameznih stebrov se razlikujejo v tem, da v urnem stebru nastopa Ding You. Tudi pri Hrvaški ogenj s podporo lesa zajema nad 80%, a manj kot 90% vseh elementarnih vplivov v konkretnih Štirih stebrih in tako se tudi ta država uvršča med »Neprave vodilne tipe« Štirih stebrov. Pri obeh državah je ogenj ugoden element, kar povzroča medsebojno podpiranje. Pa vendarle. Kako je mogoče, da med Slovenijo in Hrvaško občasno vseeno prihaja do večjih trenj in statičnosti?

Najprej je potrebno povedati, da med obema kartama in obema deželama vseeno obstajajo razlike. Hrvaška karta je dolgoročno gledano boljša vsaj v tem pogledu, da ponuja več ustvarjalnosti (v nebeških deblih je še Ding ogenj), s tem pa tudi več sposobnosti za razvoj. Poleg tega Ding ogenj v nebeških deblih povzroči , da se velike združitve zemeljskih vej iztečejo v rojevanje in krepitve Ding ognja. Slovenski ogenj je predvsem prijateljski ogenj (Bi Jian), hrvaški ogenj pa je bolj bojevit in terja večjo pozornost (Jie Cai). Zgodba se tukaj ne konča, ker je potrebno upoštevati tudi smeri neba.

Za Hrvate je sever in severozahod področje vode in kovine in tukaj se ognjeni Hrvati ne znajdejo prav dobro. Jug je za Slovence ogenj, jugovzhod pa les- Slovenci iz Hrvaške znajo črpati tudi podporo. Če na tehtnico dajemo večje potenciale Hrvatov (močnejši v nebeških deblih, bolj bojeviti z Jie Cai) in ugodnejšo smer Slovencev (jug in jugovzhod) pridemo do pat pozicije. Toda za ognjene elemente vodilnih tipov bi pričakovali veliko prijateljstvo in soglasje, česar pa med Hrvati in Slovenci ni čutiti.

Del odgovora ponuja primerjava stebrov. Prvi trije stebri so za Slovence in za Hrvate enaki in povzročajo podvajanje in zastajanje energij (Fu yin). Ker pa se podvajajo ognjene energije, pri obeh državah ne gre pričakovati ravno pogubnih rezultatov.

Del odgovora lahko daje Feng Shui, ki pa vsaj za enkrat ni ravno moje področje. Zato se ponovno vrnimo k Heleni Golenhofen, ki je ugotovila, da je slovenski Azurni zmaj v smeri jugovzhoda prešibek, da se težko obranimo težav, ki prihajajo iz tega področja.

Feng shui simboli Slovenije, vir: Helena Golenhofen (2004): Feng shui Slovenije. Objavljeno na portalu Feng shui akademija

Malce špekulacije: verjetno velja tudi obratno- Hrvaška ima zelo verjetno podobno Feng shui smer kot Slovenija, kar bi sicer moral potrditi kak Feng shui strokovnjak. Kar je za Slovence Azurni zmaj, bi bilo po tem pristopu za Hrvate verjetno Beli tiger. Prenizko hribovje na zahodu Hrvatom po analogiji prinaša težave prav s slovenske smeri. Težave torej lahko nastopijo, a so medsebojno nevtralizirane s pat pozicijo. To dokazuje tudi regionalna zgodovina- meja med Hrvaško in slovenskimi deželami je dokaj obstojna in v bistvu nespremenjena skoraj sedem stoletij, vojaški spopadi na tej meji ali preko te meje pa so silno redki, pa še ti -roko na srce- večkrat prihajajo iz smeri Slovenije kot pa iz Hrvaške. Hrvati imajo v resnici še večjo težavo- najmanj to, da je njen sever nezaščiten. Slednje potrjuje tudi hrvaška zgodovina. Dokler so bili Hrvati vezani le na čakavsko področje, so bili zavarovani iz ključnih smeri. Gorski pas v Dalmaciji je Hrvate dokaj dobro ščitil pred Bizantinci, a je mali deželi hkrati preprečeval učinkovit nadzor nad otoki. Ko so si Hrvati dokončno priključili Slavonijo, so praktično čez noč ostali brez zaščite proti severu- in v roku dveh generacij so si oblast v hrvaški kraljevini priborili ogrski vladarji, ki so vsaj del dejanske suverenosti hrvaškega kraljestva okrnili že zelo zgodaj. Hrvaški strah pred vsemi njihovimi sosedi je torej pričakovan, počutijo se obkoljene.

Prestrašena Hrvaška z agresivnim Ding ognjem predstavlja takšno strukturo Ostrega meča (Yang Ren), ki hitro zaide v spore s sosedi. Pri Sloveniji je ta Yang Ren v veliki meri razorožen, saj slovenski stebri v zemeljskih vejah ustvarijo Bing ogenj. Slovenci smo torej pri zagovarjanju svojih pogledov precej manj agresivni od Hrvatov. Čeprav ima Hrvaška kot država višje sposobnosti za udejanjanje idej kot Slovenija, pa lahko njena impulzivnost vodi tudi v večje mednarodnopolitične napake. Po vseh ravneh torej prihajamo do pat pozicije, kar pomeni, da podvajanje energij (Fuyin) pri Hrvatih in Slovencih v resnici ni ugoden, ampak je rahlo neugoden.

Ta pat pozicija, statičnost odnosov v znamenju ognja, povzroča odlaganje rešitve obmejnih in nasledstvenih nesoglasij, obenem pa preprečuje zaostritev sporov do nivoja odkrite sovražnosti. Nastopil je čas ognja, ki Slovence in Hrvate nekoliko bolj združuje. Odprta vprašanja bodo morda v bližnji prihodnosti vendarle postopoma zaprta, in če se bo to zgodilo, bo meja med državama postala še bolj stabilizirana. Zaradi Fuyina vseeno ne gre pričakovati nastanka prisrčnih odnosov in medsebojnega sprejemanja, bosta pa deželi bolj sposobni vzdrževati potrebno toleranco. Vse opisano velja pod pogojem, da Hrvati in Slovenci ne bodo postali moralna avantgarda. Če bi se zgodilo slednje, bi Vesolje vse skupaj tako ali tako pomirilo.

Vabljeni tudi k obisku Spiralinega programa MANIVITA (več informacij dobite v Spirali):

YouTube slika preogleda


  • Share/Bookmark
 

Comments are closed.