ŠTIRJE STEBRI USODE: BOŽANSTVA PRIDELKA

1. SHI: BOŽANSTVO PRIDELKA

Ko v Štirih stebrih Usode (Bazi) enkrat prepoznamo deblo osebnega elementa, pet elementov oziroma druga debla z njim prihajajo v razna razmerja, ki pa so drugačna od odnosov tipa He (združitev ali kombinacija) oziroma Chong/Ke (trk) ali drugačna od izvedenih energijskih vzorcev Shen-Sha. Če odnosi tipa tipa He oziroma Chong/Ke predstavljajo odnose med katerimakoli nebeškima debloma ali med katerimakoli zemeljskima vejama, in če Shen-Sha predstavlja posebne izvedene energijske vzorce glede na nek specifični znak, ki je najpogosteje kar ena od zemeljskih vej, potem prvinski odnosi ostalih debel z deblom ssebnega elementa ustvarja tim. Šest oziroma Deset božanstev.

Koncept Desetih božanstev (Shi Shen, pri čemer Shi tukaj pomeni ”deset”) se je v uporabno obliko razvil šele dolgo potem, ko so bili v teoriji Bazija že opredeljeni odnosi tipa Chong-He, in potem, ko so bile že oblikovane prve Shen-Sha. Deset božanstev upošteva pet elementov v yin ali yang obliki, ki lahko ustvarijo deset možnih odnosov. Opraviti imamo s petimi skupinami odnosov, to je z Uradnikom (Guan), Pečatom (Yin), Bližino (Bi), Pridelkom (Shi) in Bogastvom (Cai). Danes mojstri Bazija te izraze na različne načine prevajajo v angleščino, pri čemer so prevodi včasih bolj in včasih manj posrečeni. Besedo Shi mojstri prevajajo kot Offspring, kot Aspiration & Intelligence, kot Freedom & Intelligence, kot Intelligence, kot Expression, kot Talent in kot Output. Kitajci Pridelek včasih imenujejo tudi Shi Shang (Pridelek/Oškodovalec), po prvi besedi obeh božanstev, ki ustvarjata odnos Pridelka.

Kitajska beseda Shi pomeni ”pridelek, pridelana hrana, hrana”, kar dokaj ustreza predvsem Yapovemu izrazu Output. V tradicionalni birokratsko-fevdalni Kitajski je kmetijska proizvodnja predstavljala glavno obliko ustvarjanja in glavno obliko pridelka. Na osnovi motenj v ciklusu pridelovanja hrane so včasih propadli tudi cesarji. Podjetni regent Wang Mang se je leta 9 po Kristusu oklical za cesarja nove dinastije Xin. Lotil se je obsežnih reformističnih podvigov s številnimi rezultati, čeprav je njegovo podržavljenje zlata privedlo tudi do gospodarskih motenj. Toda leta 11 po Kristusu je reka Hoangho prestavila svojo strugo in povzročila pravo kmetijsko opustošenje. Tedaj šele se je moč cesarja pošteno zamajala in kmalu je izgubil svojo oblast. V teoriji Štirih stebrov Pridelek napada Uradnika, ki predstavlja oblast. V pravem razmerju zato okrepi in oplemeniti njegovo moč, saj mora zagotavljati pravno in upravno regulacijo. Premalo Pridelka povzroči visoke davke, korupcijo in uporništvo, preveč Pridelka pa lahko povzroča vzpon konkurentov in uporništvo.

Pridelek vselej predstavlja tisti element, ki ga osebni element proizvaja:

Osebni element

Pridelek

Les

Ogenj

Ogenj

Zemlja

Zemlja

Kovina

Kovina

Voda

Voda

Les

Pridelka v stebrih ne sme biti preveč, pa tudi ne premalo in upoštevati moramo, da osebam z močnim osebnim elementom prinaša olajšanje, šibkim pa še dodatno energijsko oslabitev. Če imamo veliko elementa Pridelka, to predstavlja dogajanje v povezavi z našimi izdelki, talenti in idejami. Vendno moramo preveriti, ali je element Pridelka za osebni element ugoden ali neugoden. Če je element ugoden, potem ima oseba veliko sposobnosti, veliko dosežkov in uspehov. Inteligenca najde svojo pot do izraza. Pridelek predstavlja tudi sporočila, ki jih na ustvarjalen način umikamo iz svoje duše. To daje komunikativne sposobnosti in sposobnost prepričevanja, po drugi strani pa tudi usmerjenost k novemu, preseganje starih normativnih okvirjev.

Če je element Pridelka neugoden, je tudi tok teh sporočil manj ugoden. Oseba s takim Pridelkom je lahko nastopaška, uporniška, preveč ambiciozna, pa tudi okoliščine se lahko obrnejo proti njej, kar pomeni, da ji okolica lahko zavida njene dosežke in uspehe. V primeru, da imamo opraviti z zelo neugodnim in močnim elementom, oseba težko zadržuje sporočila, le-ta ji prehitro uhajajo, kar osebo prehitro izčrpava. Kadar imamo opraviti s tako neugodno situacijo, ni bistveno preverjati kateremu tipu Pridelka oseba pripada (Shi Shen ali Shang Guan), saj se v obeh primerih pojavi strah pred komunikacijo, pojavi se plašnost, oseba se boji pokazati svoje sposobnosti. Drugi lahko izkoristijo njeno naivnost.

Posebna situacija nastopi tudi takrat, kadar je Pridelek izjemno oslabljen ali nasploh odsoten. To pomeni, da taka oseba ne reagira svojih sporočil v okolico, in da je tako ali drugače zablokirana na področju ustvarjalnosti ali uveljavljanja svojih idej. Za svoje izražanje in uveljavljanje mora zato porabiti veliko dodatne energije in naporov. Pojavijo se različne motnje: prevelika previdnost, plašnost, težave z izražanjem, brezciljnost, v nekaterih primerih lenoba. Zelo nevarna situacija nastopi v primeru, da obstaja tudi veliko debel, ki so enaka deblu osebnega elementa. To pomeni velik zastoj starih sporočil; energija se ne čisti dovolj, zablokiranost pogosto preide v depresijo, v avtodestruktivnost, ki se v nekaterih primerih konča celo s samomorom.

Na poklicnem področju Pridelek vnaša ustvarjalne in komunikativne energije. Ugoden je za igralsko kariero, za govorništvo in zabavno industrijo, za pevce in glasbenike, za plesalce, za oblikovalce ter modo in nasploh za vsakršen umetniški navdih, nadalje za znanje jezikov, za odvetnike, za ekonomiste in za marketing, za delo z otroki in z mlajšimi generacijami nasploh ter za delo s podrejenimi, za učitelje, za voditelje in politike. Človek s tem božanstvom lahko opravlja tudi poklic, kjer je veliko premikov, potovanj, lahko pa celo dela v tujini. Ima tudi občutek za praktično uporabnost, zato ima včasih tudi določen smisel za tehniko.

Na zdravstvenem področju se Pridelek kaže v podobi tistega, kar kažemo svetu in kar raste iz nas. Zato je sam po sebi povezan s kožo, lasmi, dlakami, z okončinami in izgledom. Pridelek lahko pomeni tudi razširjanje naše energije v okolico, kar lahko predstavlja tudi težave s telesno težo. Predvsem Shi Shen lahko vpliva na debelost. Pridelek je pomemben še pri dveh stvareh. Kadar obstaja preveč debel, ki so sorodna deblu osebnega elementa, prisotnost Pridelka zmanjšuje duševne pritiske, ki nastajajo zaradi zadrževanja starih sporočil. Po drugi strani lahko močan Pridelek zaposli ali obvlada Uradnika in tako lahko prepreči zdravstvene težave, ki izvirajo iz njegove prevelike moči.

Pridelek nastopa v dveh oblikah, odvisno od tega kakšno je razmerje med yinom in yangom. Na tej osnovi razlikujemo dve različni božanstvi Pridelka in sicer Shi Shen (”Božanstvo pridelane hrane”) in Shang Guan (”Prizadeni Uradnika”). Iz sledeče tabele lahko ugotovimo s katerim božanstvom imamo opraviti:

Deblo osebnega elementa

Shi Shen

Shang Guan

Jia

Bing

Ding

Yi

Ding

Bing

Bing

Wu

Ji

Ding

Ji

Wu

Wu

Geng

Xin

Ji

Xin

Geng

Geng

Ren

Gui

Xin

Gui

Ren

Ren

Jia

Yi

Gui

Yi

Jia

2. SHI SHEN

Shi Shen (”Božanstvo pridelane hrane”) ima v abecednem zapisu enako obliko kot Shi Shen (”Deset božanstev”); vendar gre dejansko za dve različni besedi ”pridelek” in ”deset” in v kitajskih pismenkah sta znaka za ti dve besedi različna.

Shi Shen se nahaja v elementu, ki ga rojeva osebni element, in v tistem deblu, ki ima enako yin/yang polarnost kakor jo ima tudi deblo osebnega elementa. Vlada posrednemu razkazovanju, saj ista polarnost pomeni tudi določeno previdnost. Oseba najraje pusti, da zanjo govorijo kar njena dela in njene stvaritve. Shi Shen je sicer nagnjen k predajanju užitkom, praviloma uživa v hrani, išče ravnovesje med materialnim in duhovnim. Če je element Shi Shena ugoden, potem lahko pričakujemo inteligenco, vsestransko talentiranost, dosežke, ustvarjalnost, visoko intuicijo. Če je element neugoden, potem je oseba nagnjena k zoprnosti, k ozkogledosti, nepotrpežljivosti, hitro ji lahko zmanjka energije, kar povzroča lenobnost, stres, lahko pa tudi bolezni.

Kadar je Pian Yin (še eno od Desetih božanstev) močan, lahko močno vznemirja Shi Shen, zaradi česar obstaja nevarnost, da bo oseba živela v revščini oziroma da bo imela krajše življenje. Pian Yin namreč napade Pridelek in je usmerjen tudi proti področju bogastva. Predstavlja tudi silnico, ki daje življenje, a z napadom na Shi Shen ne dovoljuje njegovega nadaljevanja.

Veliko je odvisno od tega koliko Shi Shena sploh potrebujemo. Če je Shi Shen za nas neugoden element, potem ti pogubni učinki ne nastopijo oziroma so znatno omiljeni. Po drugi strani lahko vmesni element konflikt premosti ali omili, kar pravzaprav pomeni ravno obratno: pravi blagoslov življenja. Pian Yin namreč spada med božanstva Pečata (Yin) – katerokoli božanstvo Pečata, ki se uspe preliti proti Božanstvu hranjenja zelo izboljša kvaliteto odnosa in ustvarja energijski vzorec Shi Shen Pei Yin, ki omogoča združevanje talentov in podpornih energij, zato oseba svoje ideje lahko prelije v resničnost, obenem pa lahko zaradi občutljive usmerjenosti navzven dobro zaznava čustvena stanja drugih.

Shi shen (”Božanstvo hranjenja”) je zelo pomemben v primeru obstoja močnega božanstva Qi Sha. V tem primeru omili njegovo grobost in pritiske, na področju zdravja npr. zavaruje območje možganov. Shi shen na poklicnem področju spodbuja predvsem posredno uveljavljanje, brez nujnega izpostavljanja osebnosti. Ker je Pridelek lahko tudi hrana za druge in hkrati ustvarjalnost na področju same hrane, Shi Shen pogosto vlada kuharjem. Božanstvo je povezano tudi s konvencionalnim imidžem in predstavlja tudi kozmetiko, klasično modo, obenem pa vlada konvencionalni podpori, zaradi česar je povezan tudi z medicinskimi sestrami. Vlada tudi storitvam nasploh, posebej še turizmu. Primeren je tudi za posle in trgovino. Pa tudi za učitelje in akademike. To božanstvo ima sicer tudi veliko umetniških navdihov in je primerno zlasti za plesalce, pisatelje, pesnike, glasbenike. Izraženost tega božanstva so predvsem bolj konvencionalne ideje, ljudje s tem božanstvom pa kljub novim in svežim navdihom ustaljenega sveta običajno ne razburkajo preveč. Njihovi nastopi niso kričeči ali pa ustvarjajo v ozadju kot npr. skladatelji. Kljub temu nekateri menijo, da je Shi Shen primeren tudi za pevce.

3. SHANG GUAN

Božanstvo Shang Guan ali ”Oškodovalec Uradnika” se nahaja v elementu, ki ga rojeva osebni element, in v tistem deblu, ki ima nasprotno yin/yang polarnost kakor jo ima deblo osebnega elementa. Ima več bojevitih in agresivnih nagnjenj. Oseba s takim božanstvom je nagnjena k narcizmu in k večvrednostnemu kompleksu, usmerjena je navzven, želi biti vidna, želi se pokazati. Če je element tega božanstva ugoden, potem osebi daje tekmovalnost, pogum in viteški značaj, fleksibilnost, inteligenco, humor, željo po spremembi zastarelih pravil, velike komunikativne sposobnosti. Če pa je ta element neugoden, potem daje nagnjenje h grobosti, pomanjkanje občutka za druge, prevelika tveganja. Takšni ljudje so domišljavi in težko priznajo svoje napake. Čeprav se spoznajo na veliko stvari, praviloma nobeni stvari ne sežejo povsem do dna.

Oseba z neugodnim božanstvom Shang Guan lahko škodi ljudem na položajih, saj napada božanstvo Zheng Guan (”Primerni Uradnik”). Zaradi tega lahko doživi težave, saj so ljudje, ki se trmasto upirajo šefom, praviloma med prvimi, ki so odpuščeni. Zaradi nekonvencionalnega obnašanja lahko povzroča tudi lastno nepriljubljenost, saj ljudje praviloma ne vidijo radi, da jim kdo preveč ‘’soli pamet”.

Malce bolj grob energijski vzorec v primerjavi z energijskim vzorcem Shi Shen Pei Yin je Shang Guan Pei Yin, kjer se katerokoli božanstvo Pečata preliva proti Oškodovalcu Uradnika, in kjer oseba sicer še vedno lahko vsaj do določene mere uresniči mnoge ideje, vendar praviloma preko določenih sporov z avtoritetami, zaradi česar izgubi nekaj energije. Obenem ima oseba s Shang Guan Pei Yin zelo razvito logično in racionalno mišljenje, s katerim lahko marsikateri avtoriteti uniči ugled.

Shang guan je bolj rivalsko božanstvo, zato daje osebam, na katere vpliva, občutek za finančni menedžment, za šport, med umetniškimi nagnjenji imajo smisel za bolj konkretne stvari kot so ples, in petje. Prav tako imajo smisel za konkretne stvaritve, zaradi česar je Shang Guan povezan tudi z obrtjo in tehniko. Imajo tudi občutek za nekonvencionalne ideje, stvaritve. Ljudje s tem božanstvom radi nastopajo in so kot ustvarjeni za zabavno industrijo ali za odvetništvo ter za javno kritiko in novinarstvo. Radi imajo poklice, kjer se jih opazi, kjer razburkajo ustaljeno prizorišče. V njih je pogosto nekaj herojskega. Najdemo jih tudi v marketingu, v prodaji in v odvetniških vodah. Slaba stran tega božanstva pa je, da se lahko oseba s tovrstnim božanstvom sama zaplete v pravne spore in v razhajanja z avtoritetami. Po japonskih virih naj bi ”Oškodovalec Uradnika” prinašal določene artistične sposobnosti, kar moramo razumeti predvsem kot javno nastopanje in kot uvajanje novotarij.

4. NADGRADNJA BOŽANSTVA SHI: PRIMER NA ZVEZDI UČENJAŠKEGA DOBROTNIKA

V povezavi z božanstvom Pridelka in kot njegova nadgradnja nastopa zvezda Wenchang Guiren. Koncept teh tako imenovanih zvezdnih duhov deluje šibkeje od Desetih osnovnih odnosov. Nekateri jih zaradi tega sploh nočejo uporabljati. Zlasti tisti zvezdni duhovi, ki temeljijo izključno na desetih nebeških deblih v zemeljskih vejah, so še dodatno podvrženi spremembam zaradi trkov in združitev zemeljskih vej.

Tudi zvezdni duh Wenchang Guiren spada med te zvezdne duhove, zaradi česar ga uporabljamo previdno. Pprevajamo ga kot ”Učenjaški dobrotnik”, sicer pa se v angleškem jeziku pojavljajo prevodi Academic, Academic Star, Scholar Star ali pa Star of Scholastic Brilliance. Izvajamo ga iz Shi Shena, nadalje iz prenatalnega stanja, ki upošteva samo štiri kotne elemente (brez elementa zemlje) in iz zemeljskih vej, ki dajejo ukoreninjen potencial. Poleg Shi Shena pri opredelitvi te zvezde teoretično uporabljamo tudi Pian Yin, ki daje nekonvencionalno znanje. Če se namreč postavimo v kožo zemeljske veje in jo zaradi teoretične izpeljave začasno privzamemo kot nekaj kar se odziva na osebni element, potem deblo osebnega elementa za to vejo vedno daje vplive učitelja, božanstva Pian yin.

Z vidika zemeljske veje to nekonvencionalno znanje predstavlja razliko v izobraženosti, vpliv Shi Shena pa daje sposobnost ustvarjanja, medtem ko obe božanstvu skupaj dajeta določeno težnjo po učenjaškem javnem nastopu. Zaradi tega so Kitajci tega zvezdnega duha poimenovali Učenjaški dobrotnik, saj naj bi iz Nevidnega sveta priklical dobre duhove učenosti. Oseba ima zvezdo ali zvezdnega duha Učenjaškega dobrotnika kadarkoli se glede na deblo osebnega elementa pojavi ustrezna zemeljska veja. Če imamo npr. Jia kot deblo osebnega elementa, v urnem in letnem stebru pa se pojavi zemeljska veja Si, pravimo, da ima ta oseba dve zvezdi Učenjaškega dobrotnika.

Deblo osebnega elementa

Shi Shen

Wenchang Guiren

Jia

Bing

Si

Yi

Ding

Wu

Bing

Wu

Shen

Ding

Ji

You

Wu

Geng

Shen

Ji

Xin

You

Geng

Ren

Hai

Xin

Gui

Zi

Ren

Jia

Jia

Gui

Yi

Yi

Wenchang Guiren daje inteligenco, željo po po znanju, šolanju, mnogo talentov, sveže ideje. Oseba s tem zvezdnim dobrotnikom je pridna in marljiva. Tudi iz neugodnih situacij zna izvleči neko plodno izkušnjo in tako v bistvu sploh ne moremo reči, da je takšna situacija res neugodna. Uči se torej tudi na napakah. Ima talent poučevanja (teoretična utemeljitev v Shi Shenu in Pian Yinu), včasih pa tudi umetniški čut (teoretična utemeljitev v Shi Shenu). Je uglajena in pronicljiva ter se ne mara družiti z butastimi ljudmi (teoretična utemeljitev v Shi Shenu in Pian Yinu).

Če je zvezda v elementu, ki je opredeljen kot neugoden element, potem oseba celo prezira neizobražene ljudi. Teoretično je to lahko utemeljeno z božanstvom Pian Yin, ki se imenuje tudi Xiao Shen ali ”Brezčutno božanstvo”. Ena dobro postavljena zvezda je povsem dovolj, lahko tudi dve. Preveč zvezd Učenjaškega dobrotnika pa praviloma prinaša pretirano željo po akademskem uspehu, vendar v obliki zelo neuravnovešenega študija in pogosto brez prave inteligence. Teoretično je to opredeljeno s premočnim božanstvom Pridelka, saj osebi sporočila prehitro odtekajo, zaradi česar se lahko pojavijo površne in slabe zamisli, ki potem lahko povzročajo težave, raven inteligence lahko upade. Včasih to vodi v brezploden in dolgotrajen študij. Sama zvezda namreč predstavlja stik z informacijami in izpiti, veliko pa je nato odvisno od kvalitete te zvezde.

Po drugi strani pa ima lahko tudi oseba z eno samo in zelo šibko zvezdo Učenjaškega dobrotnika videz intelektualca. Zvezda Učenjaškega dobrotnika pomeni tudi, da se okrog nas vedno znajdejo ljudje in situacije, ki ponujajo zaščito izobraženih ali modrih oseb, le da oseba s preveč tovrstnimi zvezdami prične slediti predvsem sebi in ne upošteva mnenj ostalih. Ljudje z zvezdo Wenchang Guiren so pogosto avtorji, učitelji in včasih tudi umetniki; mnoge filmske zvezde naj bi imele to zvezdo.

Vabljeni tudi k obisku Spiralinega programa MANIVITA (več informacij dobite v Spirali):

YouTube slika preogleda
  • Share/Bookmark
 

Comments are closed.