LIFE TECHNOLOGY IN ZDRAVSTVENI REZULTATI

1. LIFE TECHNOLOGY

Gornja slika: Mojstrica Aiping Wang je v začetku devetdesetih manifestirala Life technology.

Life technology je kar malce težko smiselno prevesti v slovenščino- saj to ni niti tehnologija življenja (technology of life) niti tehnologija o življenju (technology about life) ali življenjska tehnologija in tudi ne tehnologija za življenje (technology for life). Verjetno bi bil kolikor toliko ustrezen preveod ”Tehnologija, ki daje (kvalitetno) življenje”. Konec osemdesetih let se je mojstrica Aiping Wang s pomočjo mojstrice Jiang priklopila na energijski kanal, ki ga pogosto imenujemo kar Shen Qi kanal. Preko tega kanala se je z delovanjem mojstrice Aiping manifestirala Life technology.

Life technology (v nadaljevanju tudi LT) ni religija v smislu izdelanega sistema naukov, norm in obredov, skozi katere se izpoveduje vera v nadnaravno in tudi niti ni povsem institucionalizirana. Določene stalnice in norme na eni strani in zunanje oblike v podobi raznih podjetij so minimalne, kajti Proces, kot pogosto imenujemo Life technology, ima glavni poudarek na posameznikovem aktivnem priklopu na kanal Procesa, na njegovem stiku z Nevidnim svetom, torej na bolj mistični komponenti. Iz istega razloga LT ne moremo opisovati kot poseben kult, saj kult kot oblika religioznega čaščenja s posebnimi molitvami in obredi ne ustreza podobi fluidne evolucije Procesa, kult kot slepo oboževanje osebnosti pa je potem, ko so jo nekateri pričeli oboževati kot božanstvo, mojstrica Aiping prepovedala. LT niti ni sekta, saj se pravzaprav ni ločila od nobene religije ali skupnosti, ampak je sodobna manifestacija duhovnosti, ki je zelo blizu zgodnjemu budizmu, terapevtom in zgodnjemu krščanstvu.

Zaradi sodobnega nastanka Life technology sicer lahko uvrstimo v New age, vendar pa je njen kanal starejši od tehnologije same, oznaka New age pa je presplošna. Če torej hočemo vsaj približno dojeti pomen LT, potem je Life technology duhovni proces, katerega namen je z dodajanjem svežih in kvalitetnih sporočil in z odstranjevanjem zastarelih bolezenskih in konfliktnih sporočil spremeniti posameznikovo informacijsko polje, ustvariti ugodno energijo v posamezniku in dvigniti njegovo kvaliteto življenja. Žal se z besedami ne da povedati bistva, LT ni teologija in ni filozofija, ampak praktični trening. Ker se na stalni dotok svežih sporočil lahko priklopimo le s pomočjo višjega zavedanja in odlične morale, trening zajema predvsem ti dve področji.

Life technology je imel v prvem delu devetdesetih let obdobje, ko se je oslonil na mnoge vaje medicinskega in mirujočega Qigonga, npr. na Glasovne vaje, in je zato imel podobo bioenergijskega procesa. Mojstrica takrat še ni povsem razumela, da je prava vrednost LT onkraj fokusiranega dela z energijo. Zaradi tega so Proces mnogi dojeli kot alternativno medicino. Ravno na tej osnovi so nekateri pričeli dvigovati veliko prahu zaradi zdravstvenih težav nekaterih udeležencev Procesa. Na mojstrico so se spravili farmacevtski in zdravniški lobiji, ki so branili tako svoje lastne finančne interese kot tudi vsiljeni ideološki primat medicinskega diskurza. Pri tem niso bile izdelane primerjalne analize o uspešnosti klasične medicine, alternativne medicine in Life technology, ampak se je dogajanje razvijalo na podlagi prepletanja novinarskega senzacionalizma, dogme o medicinski nezmotljivosti in številnih predsodkov. Nihče ni ponderirano preverjal usode težkih bolnikov znotraj Life technology in znotraj klasične medicine. Čeprav LT ni niti alternativna medicina, ampak duhovno gibanje (!), njeni praktikanti dosegajo zelo dobre zdravstvene rezultate.

2. ZDRAVSTVENI REZULTATI V LJUBLJANSKI DVORANI SPIRALE

V Procesu treniram že peto leto in v tem času sem v ljubljanski dvorani Spirale, ki jo vodi Lea Zgonik, z opazovanjem z udeležbo in z gradivom pričevanj Spiralovcev zbral nekaj zasilnih podatkov o učinkih Life technology na zdravje ljudi. V statistične analize se sicer ne poglabljam, primerneje bi bilo, da bi se kdo lotil obsežnejše raziskave, a kljub temu so podatki relevantni. Spiralina skupina v Ljubljani zaenkrat namreč še ni številna in vse udeležence sem imel priložnost tudi srečati in spoznati. Lahko sem v živo spremljal njihovo rast in razvoj in sem seznanjen tako z njihovimi rezultati kot s področji, kjer še niso mogli storiti koraka naprej. Nikjer seveda ni običajno, da bi nekdo razpredal o negativnih pričevanjih o lastnem gibanju. Pa kljub temu naj na kratko omenim, da ina nekaj oseb do Spirale velike zamere, ena od oseb zaradi gorečega katolicizma, vsaj dve pa zaradi hudih psihičnih težav, zaradi katerih so pravzaprav v Spiralo tudi prišle. Posebnost LT so reakcije, ki nastopajo v procesu čiščenja. Globlji trening prinaša večja duhovna čiščenja in slednji osebi sta se v njem ustavili.

Tako kot LT na splošno, tako tudi Spirala nima nobene zveze z medicino, ne s klasično in ne z alternativno. Spirala je duhovni center, v katerem si izboljšamo svojo življenjsko energijo in raznovrstne potenciale. Opažamo, da je zdravje ljudi močno povezano z nemoralnim obnašanjem. Tako je logično, da se v procesu duhovne rasti mnoge težave omilijo, nekatere pa povsem izginejo. Večina bolehnih ljudi na neki točki treninga začuti, da se lahko tako MOČNO oslonijo na izvir življenjske moči, da lahko prenehajo uživati tablete in preparate. Obstaja tudi nekaj primerov, kjer so osebe poskušale pustiti tablete ali pa ob izbruhu določenih bolezenskih simptomov niso hotele oditi k zdravniku, in sicer so se tako odločile ne da bi imele dovolj močno povezavo z energijo našega kanala, ampak zaradi tekmovanja z drugimi, zaradi fanatizma, ki je oblika nemoralnosti. V teh primerih so inštruktorji, čeprav se neposredno z zdravjem ne ukvarjajo, s pomočjo energijskega potiska storili vse, da so te osebe čimprej usmerili v nadaljevanje uživanja tablet ali pa k čimprejšnjemu obisku zdravnika.

Rezultati v ljubljanski dvorani Spirale so po mojih opažanjih približno sledeči. V površinsko raziskavo sem vzel cca. najmanj 73 ljudi. Toliko ljudi namreč v obdobju 2003-2008 trenira v ljubljanski Spirali oziroma je treniralo več kot mesec dni, približno 30 jih ima oziroma jih je imelo za seboj tudi več kot enoletni trening. V to raziskavo ni vključena obiskovalka, ki je dolgo trenirala ob Aiping Wang, ker je težko reči koliko je na rezultate vplivala Spirala in koliko trening ob mojstrici. Ljudje so v Spiralo prišli predvsem zaradi zdravstvenih, čustvenih in psihičnih težav, pojavljajo pa se tudi primeri ljudi, ki jih že od začetka zanima predvsem duhovnost. Od teh 70 ljudi jih je vsaj v občasnem treningu ostalo cca. 30 (do 42%), ostali so odstopili od treninga. Manjša frekventnost je med udeleženci, ki imajo v Spirali za seboj tečaje in treninge s področja terapije Novita in inštruktorstva. Novita je vodeni energijski tretman, ki ga podpira masaža s strani terapevtov. V ljubljanski dvorani se je za terapevte usposobljalo 7 oseb, 3 so odstopile od treninga, 4 (57%) so ostale v treningu. V ljubljanski Spirali so se za inštruktorje, ki lahko vodijo energijske tretmaje, usposabljale 3 osebe, 1 oseba je že od prej imela inštruktorske sposobnosti, vendar pa je zaradi katolicizma izstopila iz treninga- 3 osebe s tečajem za LT inštruktorja (75%) so še ostale v treningu. Ti podatki so logični, saj osebe, ki so pripravljene preiti v globlji trening, od njega ne odstopijo tako hitro. Za razliko od celjske dvorane ima ljubljanska mlajšo tradicijo, njeno energijsko polje je bilo kar nekaj let precej šibkejše od celjskega. V zadnjem času sta dvorani približno uravnoteženi. Glede zdravstvenih rezultatov moram reči, da rezultate nisem delil v skupine ‘manjše izboljšanje’, ‘večje izboljšanje’ in ‘izginotje simptomov’. Po izkušnjah lahko trdim, da rezultati v veliki večini padejo v slednji dve kategoriji.

- Najsplošnejši rezultat obiskovalcev ljubljanske Spirale je veliko izboljšanje energijskega nivoja. Vsem, ki v treningu vztrajajo dalj časa, se močno dvigne energijski nivo in zaradi tega niso več tako utrujeni. Rezultat bi bil 100%, uganko mi dela le neka učiteljica glasbe, ki tudi po nekaj mesecih ni mogla začutiti energije.

- Zelo dobri so tudi rezultati v povezavi s koncentracijo pri delu in učenju, rekel bi nad 90%, čeprav se pri udeležencih pojavljajo velike razlike.

- Podobno visoki so rezultati pri nervozi. V Spirali se ljudje učijo sproščanja in sicer stanja brez misli. Na ta način se ljudje pomirijo. Skozi čas vsi postanejo mirnejši, čeprav so med posameznimi udeleženci primerjalno gledano velike razlike v stopnji sproščenosti.

- Kvantificirati je možno rezultate oseb s psihičnimi težavami (depresija, psihoza, zaprtost vase). V to skupino sem zajel 20 oseb z najbolj izrazitimi težavami. Približno 56% oseb je s treningom pridobilo veliko povečanje kvalitete življenja, simptomi so bodisi izginili, še pogosteje pa se je stanje vsaj zelo izboljšalo. Vsi preostali so v treningu pridobili vsaj manjše rezultate- s pomočjo energijske opore so precej lažje pluli skozi življenje. Pri hujših primerih se pojavlja dodatna težava- ljudje prehitro odidejo iz Procesa. Tako sta se dve osebi iz Procesa umaknili sredi čiščenja psihičnih vzorcev in imata o njem slabo mnenje. Ena izmed njiju je bila v primerjavi s stanjem pred in po treningu v času treninga na zelo dobri poti. Veliko več pa je tistih, ki so se sicer iz Procesa umaknili sredi čiščenja psihičnih blokad, vendar so do Spirale v osnovi ohranili pozitivno mnenje, ker vidijo, da so tudi po končanem treningu ohranili mnoge rezultate.

- Pri fizičnih boleznih je slika sledeča. Pri nespečnosti smo imeli 4 izrazite primere in rezultat je skoraj 100% izboljšanje. Vse osebe so bile v času energijskega treninga sposobne spati brez pomirjeval in tablet.

- 7 oseb je v Spiralo prišlo zaradi težavnega glavobola in pri vseh je glavobol izginil (100% bolne populacije), osebe ne uživajo več nobenih tablet.

- Zelo dobri so rezultati pri bolečinah v sklepih, kosteh in hrbtu. Od 10-ih oseb z izrazitejšimi težavami jih je 7 odpravilo ali bistveno omililo svoje težave (75%). Ena od oseb je imela težave s peto, a ni mogla najti stika z energijo. Ena pa je imela težave s hrbtenico in ena z nogo, a težav nista odpravili.

- Glede Crohnove bolezni so v ljubljansko Spiralo hodile 3 osebe. 2 sta si jo ozdravili in sicer ena v dveh dneh, ena po daljšem treningu (žal ne vem ali je to eno ali dve leti). Tretja oseba, ki je bila v kritični fazi te bolezni, pa žal ni želela preiti v globlji trening in jo zaradi kratkotrajnega treninga komajda lahko uvrstim v stalnejšo populacijo. Torej lahko govorimo o 66-100% rezultatu. Te ”neozdravljive bolezni” so bile ozdravljene vsaj v medicinskem smislu (izginotje simptomov).

- Ostanejo posamični primeri bolezni. Npr. okužba s streptokoki in stafilokoki, bolezen ščitnice- te težave so izginile ali bile omiljene brez jemanja tablet. V ljubljanski Spirali smo imeli tudi primer človeka z MS in stanje se mu je precej izboljšalo. V času globljega čiščenja je oseba zaradi družinskih pritiskov odstopila od treninga, ne da bi bilo stanje zares sanirano.

- Trenutno še nerešeni primeri:

a) Neplodnost. V ljubljanski Spirali trenutno kar dva para trenirata tudi zaradi želje po otrocih. Zaenkrat so v fazi energijskega razvoja- čeprav imajo številne rezultate na drugih področjih, do zanositev zaenkrat še ni prišlo. V celjski Spirali pa že obstajajo primeri, ko so pari lahko zanosili s pomočjo energijskega treninga.

b) Rakavo obolenje. Trenutno imamo v ljubljanski Spirali prvi primer rakavega bolnika in je v fazi čiščenja. Želimo mu, da bi zbral dovolj poguma, da bi vztrajal na poti duhovnega preporoda. V celjski Spirali že obstajajo primeri, ko so ljudje s pomočjo energijskega treninga presegli rakavo obolenje. Pri rakavem obolenju je potreben večletni predani trening, sicer obstaja velika verjetnost, da se bolezen povrne. Tudi v primeru, ko osebe niso bile dovolj predane, so si mimo medicinskih pričakovanj podaljšale življenje tudi do 4x. V Celju trenira gospod, ki bi moral biti po medicinskih pričakovanjih že okrog 10 let mrtev. V primeru, ko nekdo nikakor ne more preklopiti, mu praviloma svetujemo pomoč klasične ali alternativne medicine.

3. ZDRAVSTVENI REZULTATI V LIFE TECHNOLOGY NA SPLOŠNO

Sarah McCrum je v sodelovanju z dr. Alexom Hankeyem, ki se ukvarja s preučevanjem komplementrane in alternativne medicine, prišla na idejo, da bi ovrednotila številna pričevanja ljudi, ki so se udeleževali tretmanov pomlajevanja pri mojstrici Aiping Wang. Tako je pipravila poročilo z naslovom Analysys of the Effects of Rejunevation on Clients’ Stress, Physical Health and Emotional Problems. Že na pričetku moram poudariti, da se pojem pomlajevanje (Rejunevation), ki je precej podoben Spiralinemu programu Novita, v McCruminem tekstu pojavlja v širšem smislu in zajema širše obdobje od 1990 do 2003, ko se Rejunevation program v ožjem smislu še ni oblikoval. Gre za nabor vseh tehnik, ki so v Procesu do 2003 pripeljale tudi do zdravstvenih rezultatov. Raziskava zajema zabeležene podatke o 263 osebah, ki so poročale o nad 1300 težavah, ki so zajemale 162 različnih bolezni in tipičnih težav. V Procesu je bilo udeleženo na 10.000-če oseb, a njihovi podatki žal ne obstajajo ali pa niso organizirani v datoteke. Raziskava je bila tako izvedena na manjšem vzorcu tudi na podlagi detailiranih vprašalnikov, kratkih vprašalnikov, kratkih in dolgih osebnih pričevanj, neformalnih audio intervjujev in neformalnih video intervjujev.

McCrumova je podatke organizirala v 7 skupin in sicer v skupino A (odstotnost simptomov, kar se v raziskavi šteje za ozdravitev), skupino B (skoraj ozdravljeno, kar sev raziskavi šteje za nad 80% rešen problem), skupino C (vidno izboljšanje brez ozdravitve), skupino D (manjše izboljšanje), E (brez izboljšanja), F (brez podatka) in G (poslabšanje). 53% težav je bilo v celoti rešenih, 70% jih je bilo rešenih bodisi v celoti ali večinoma (A+B). Pod 1% jih poroča o poslabšanju. McCrumine podatke lahko prevedemo v tabelo:

n

A

B

C

D

E

F

G

1332 fizičnih bolezni

53%

16,7%

21,1%

2,8%

0,9%

4,4%

0,2%

782 psihičnih bolezni

51,9%

14,7%

22,4%

2,3%

1,4%

7%

0,3%

550 čustvenih težav

54,5%

19,6%

21,6%

3,5%

0,2%

0,5%

/

Preverimo lahko tudi podatke po posameznih boleznih:

Bolezen oziroma težava

A

B

C

D

E

F

G

Alkohol

11

1

/

/

/

/

/

Cigareti

19

1

2

/

/

/

/

Kava

17

5

5

1

1

/

/

Shizofrenija

1

/

2

/

/

/

/

Manična depresija

1

1

/

/

/

/

/

Anksioznost

2

5

3

3

/

/

/

Depresija + žalost

44

17

21

3

/

/

/

Jeza

7

11

5

3

/

/

/

Nervoza

23

9

10

/

/

/

/

Nespečnost

30

6

7

/

/

1

/

Multipla skleroza

1

1

1

/

/

/

/

Rakava obolenja

6

1

3

1

1

6

/

Bulimija

2

1

2

/

/

/

/

Neplodnost

4

/

/

/

1

/

/

Bolečine v hrbtu, kosteh, sklepih

12

7

3

/

1

/

/

Glavobol

18

2

8

/

/

/

/

Oči in vid

8

2

9

5

3

1

1

Dlesni

1

2

3

2

/

/

/

Ščitnica

9

1

2

/

/

2

/

Pljuča in bronhiji

13

4

2

/

/

/

/

Srčne težave (z infarktom in angino pectoris)

25

6

9

/

/

2

/

Krvni pritisk visok

17

5

7

/

/

3

/

Krvni pritisk nizek

3

1

1

/

/

/

/

Ledvična obolenja

30

2

5

/

/

5

/

Jetrna obolenja

8

3

6

/

/

1

/

Bolezen oziroma težava

A

B

C

D

E

F

G

Dodatne podatke o posameznih boleznih in njihovih statistikah lahko dobite v McCruminem poročilu. V primerjavi podatkov iz ljubljanske Spirale in McCruminega poročila je očitno, da slednji obsegajo večji vzorec. Poleg tega imajo udeleženci Procesa, ki so v neposrednem stiku z mojstrico Aiping, prednost. Mojstrica je ves čas korak pred drugimi, ljudje, ki trenirajo ob njej pogosto trenirajo v stabilnejšem energijskem okolju, imajo večji interes za trening, zlasti komuna na posestvu Tekaro (nekadanja Phenomena Academy in sedaj Academy of Potential Education) je dobrodošla za zasvojence. V Spirali npr. se je težje odvajati od droge, čeprav imamo primere, ko so se nekateri odrekli uživanju marihuane, sploh pa cigaret. Za trše droge in za primere hujših duševnih težav je trening težji, ker Spirala ni zaprta komuna, ampak center, iz katerega se ljudje po končanih tretmanih, Novitah, energijskih dnevih… vedno znova vračajo v vsakdanjik, kar lahko izkoristijo za pobeg, za vrnitev na stara pota.

Kljub temu pa velja omeniti sledeče. Energijski centri in energijski spaji v okviru LT se vseskozi energijsko krepijo- v Spirali so npr. zelo občutne že razlike s tremi leti nazaj. Glede na intenzivnost razvoja predvidevamo, da bo v prihodnje prišlo do tako visokih in mehkih nivojev pouka, da bo moralni razvoj znatno pospešen, število reakcij pa ne bo več naraščalo ali pa se bo celo zmanjševalo. Spirala ima tudi vizijo, da bi v prihodnosti poskusili postaviti tudi slovensko komuno, podobno Tekari.

Vabljeni k sproščanju z mojstrico Aiping:

YouTube slika preogleda

Vabljeni tudi na program DORVITA:

YouTube slika preogleda

Viri:

Pričevanja Spiralovcev 2007

Pričevanja Spiralovcev (2005 ali 2006?)

Opazovanje z udeležbo

McCrum Sarah (2008): Analysys of the Effects of Rejunevation on Clients’ Stress, Physical Health and Emotional Problems

  • Share/Bookmark
 

Comments are closed.