Konec objav na škratkovem blogu

Lep pozdrav vsem bralcem škratkovega bloga!

Sedem let je škratkov blog lepo rastel in se razvijal. Idej nikoli ni zmanjkalo, najbolj pa sem vesel, da je v njegovih člankih opisan sistem Life Technology, to je zanimive duhovne tehnologije za osebnostni razvoj. Life Technology je še veliko več kot je opisano v prispevkih, saj beseda ne more nadomestiti praktične izkušnje. Mogoče je tudi, da drugi Life Technology vidijo še kako drugače- vsakdo namreč svet doživlja skozi svoj spekter sporočil in s svojo življenjsko pozicijo. Vsekakor pa je to eden najbolj globokih in zanimivih pristopov za spreminjanje kvalitete življenja.

Prav tako lahko najdete veliko informacij iz področja Štirih stebrov Usode, kitajske metafizične tehnike za preverjanje vplivov časovnih trendov kitajskega koledarja na Usodo posameznika. Prispevki pogosto niso bili ravno mainstreamovski. Pri določanju mesečnega stebra npr. uporabljam podobno tehniko kot jo uporablja Lily Chung, kar pomeni, da nekatere (a ne vse!)  stebre izračunavam lunarno. Takšno uporabo mi potrjuje dolgoletno preizkušanje osebnih zgodovin preučevanih posameznikov.

Na škratkovem blogu ste v zadnjem času lahko veliko brali tudi o moči številčnih nizov, kar je eden od mojih nezakjučenih projektov in zato tehnik nisem podrobneje razlagal. Blog pa je ponujal tudi nekaj informacij o qigongu.

Prišel je čas, ko se je prostor škratkovega bloga tako zapolnil, da sem bil postavljen pred izbiro ali naj pobrišem nekatere stare vsebine ali pa ga preneham pisati. Odločil sem se za slednje- naj blog ostane takšen kot je z vsemi svojimi idejami in napakami. Pisanje na tem blogu je bila zanimiva izkušnja. Sam blog se je uvrstil med 10.000 najbolje uvrščenih spletnih virov na svetu, več kot 10% obiskov bloga pa je prihajalo iz tujine. Kaj naj rečem? Hvala vam za vse obiske. Če je blog pomagal le eni sami duši, da je dobila koristne informacije in zaživela boljše življenje, je namen vseh pisanj dosežen.

Vsem skupaj želim obilo sreče, modrosti in razvoja!

  • Share/Bookmark

Korak Spirale do vas

  • Share/Bookmark

Že ozdravljeno

Hudo!

Tale video sicer govori o moči uma, kar vključuje tudi vizualizacije in afirmacije. Takšna tehnika ni združljiva z Life Technology, kljub temu pa video govori sam zase.

V prvem delu neki kitajski mojster zdravilec zgolj z energijo svojih rok sproža elektrošoke in zakuri ogenj. V drugem delu se znajdemo v bolnišnici dr. Pang Minga, utemeljitelja Zhineng Qigonga. Če je res, kar pravi posnetek, so zdravilci v tej ustanovi zdravili tudi z uporabo sporočilne afirmacije “Že ozdravljeno”. Tumor na posnetkih je kar izginil.

YouTube slika preogleda
  • Share/Bookmark

Štirje stebri Usode Basharja Al-Assada

Že dolgo časa lahko spremljamo sirsko krizo in sedaj opazujemo tudi dolgi val beguncev, ki preplavljajo Evropo, med tem, ko se v Siriji državljanjska vojna nadaljuje. Kaj lahko Štirje stebri Usode povedo o Basharju Al-Assadu, enem od glavnih sirskih protagonistov sedanjih dogodkov?

? Wu Yi Yi
? Chen You Si

Bashar Al-Assad, predsednik Sirije,  je bil rojen 11.09.1965 in je sin predhodnega predsednika Hafeza Al-Assada, od katerega je podedoval avtoritarni režim. Bashar je Wu zemlja, katere simbolna podoba je gora. Hkrati njegov dnevni steber vsebuje vejo Chen (njena žival je Zmaj). Kombinacija debla Wu in veje Chen pomeni ukoreninjeno zemljo, toda hkrati predstavlja tudi družino stebrov Fui gong ter Kui gang, za katere je značilno kroženje energije znotraj stebra. To hkrati spodnaša zemeljsko oporo v veji Chen in gora Wu ima lastnosti gore, ki jo kljub ukoreninjenosti načenjajo erozija in sesedanje. V letnem in mesečnem stebru se nahaja ogromno kovine, namreč v veji You, katere žival je Petelin, in v veji Si, katere žival je Kača. Čeprav je Kača načeloma ognjena, je tukaj zaradi delne združitve v kovinsko strukturo tudi že kovinska. V letnem in mesečnem stebru se nahaja tudi nekaj aktivnega lesa (deblo Yi). Oba elementa, kovina in les, zemljo slabita in zlasti preko kovinske jesenske sezone v You odteka ogromno energije.

V teh razmerah se lahko vprašamo ali vladar dneva Wu sploh lahko suvereno obvladuje takšne stebre ali pa se mora podrediti prevladujočemu toku elementov in mu slediti. Ker urnih stebrov ne poznamo, je potrebno preverjati njegovo osebno zgodovino. Starše in družinsko tradicijo predstavlja mesečni in deloma tudi letni steber. Oče, ki je predstavljen kot Yi les in kot Ren voda, je bil v življenju izjemno uspešen, saj je postal sirski predsednik. Če bi Basharjevi stebri pripadali običajnemu tipu oslabele zemlje ali pa tipu »sledenja otroku« (to je sledenja Pridelku), bi bil les neugoden element. To nam pove, da moramo zelo verjetno  govoriti o hkratnem sledenju mešanim energijam lesa in kovine.  Tudi cikli sreče kažejo na to, da gre za sledilni tip stebrov, toda moč zemlje je še vedno tolikšna, da gre bolj za polovično, manj iskreno sledenje, tim. Nepravo sledenje. To ustvarja življenje, ki je v ugodnih obdobjih lahko polno uspehov, v manj ugodnih pa se oseba srečuje z nizom preizkušenj.

Osebnostno kombinacija sledilnega tipa in zvezde Fui  gong pomeni, da Bashar lahko postane zelo slaven, in da ima trden značaj, hkrati pa zna najti načine, da svoje nasprotnike premaga oziroma oslabi. Navajen je prejemati spoštovanje drugih, saj ima v nebeških deblih veliko ugodnega in uglednega uradniškega elementa- lesa. Čeprav kovina sicer spodsekava les, ima  les v veji Chen tudi (šibko) korenino, les skupaj s kovino pa celo sodeluje pri obvladovanju osebnega elementa Wu zemlje. Yi les pri Wu zemlji predstavlja Primernega uradnika, ki je (pri Wu zemlji) lahko tudi nekoliko militanten. Kovina Xin, ki jo najdemo v veji You, za Wu zemljo predstavlja Oškodovalca uradnika, kar pomeni večjo ostrino pri nastopu. Oškodovalec uradnika pri Wu zemlji pa lahko deluje tudi mehkeje, bolj uglajeno. Omeniti velja, da oslabeli osebni element vedno pomeni neko notranjo napetost, ki na plano lahko pride v neugodnih obdobjih.

Poglejmo si, kako preko ciklov sreče poteka Basharjevo življenje

20126 2016 2006 1996 1986 1976 1966
Wu Ji Geng Xin Ren Gui Jia
Yin Mao Chen Si Wu Wei Yin

Otroška leta so v znamenju očetove energije, saj je vsepovsod polno lesa. To v kombinaciji z letnim stebrom označuje tudi srečno otroštvo. Leta 1976 se je zanj pričelo obdobje Gui Wei. Osebni Wu se z Gui združuje v ognjeni element, ki ga podpira tekoča ognjena energija v Wei. Vpliv ognja se nadaljuje tudi v naslednjem desetletju, ko ognjena moč izhaja iz veje Wu (katere žival je Konj). Veliko ognja Basharja obremenjuje , lahko pa obremeni tudi očeta. Kaj se je dogajalo?

Bashar se je pod vplivom ognja odločil za študij medicine. Sposobnosti za področje zdravstva pri Basharju odkrijemo že v njegovih osebnih stebrih. Nadzorovanje osebnega imunskega sistema najprej določa element Uradnika (tukaj je to les), pomembno pa je, da Pridelek (tukaj je to kovina) obrzda nadzor uradniškega elementa. Pri Basharju srečamo mesečni steber Yi You, ki ponuja oboje- tako Uradnika v lesu Yi in Pridelek v kovini You. Izpostavljeni les nadalje predstavlja zanimanje za aktivnosti, povezane z lesom. Eno od takih področij lesa je tudi tradicionalno zdravilstvo in zeliščarstvo. Nenazadnje stebri iz družine Fui gong in Kui gang lahko predstavljajo medicinsko ali energetsko znanje na področju vnašanja in izločanja energije iz telesne strukture na eni strani, ter znanje na področju ravnovesja v telesnem sistemu na drugi strani. Vidimo, da ima Bashar torej že v osnovi dobre predispozicije za študij medicine.  Kaj pa ogenj, ki prihaja od zunaj? Ogenj je za osebno Wu zemljo Pečat in Pečat lahko predstavlja bolnice, zdravstvene ustanove. Ogenj lahko predstavlja tudi oči (namreč zenico in zrklo ter očesni živec). Toda oči lahko predstavlja tudi les (zlasti očesne mišice, verjetno pa podpira tudi očesni živec) in celo voda (mrežnica, očesna tekočina). Vse troje najdemo v Basharjevih stebrih tega obdobja. K temu dodajmo še, da je Pridelek povezan tudi z zdravjem vida, Bashar pa ima zelo močan Pridelek v kovini. Bashar se je izobrazil za očesnega zdravnika. Tukaj ni kaj dodati. Delati je pričel v vojaški bolnici (kovina osebnih elementov in ogenj iz cikla sreče- to je militantna zasnova). Težave z ognjem za predsednika Hafeza? Prestolonaslednik Bassel, sicer Basharjev brat, je leta 1994 nenadoma umrl v prometni nesreči. Ta smrt je zasukala tako Hafezovo politiko kot Basharjevo življenje, saj je moral slednji namesto zdravniške prakse pričeti s pripravo na prevzem političnih funkcij. Bashar je sedaj moral pričeti z vojaškim študijem na sirski vojaški akademiji- spomnimo, kovina (meč) in ogenj (požar) sta stara simbola vojaške moči.

Začel se je Basharjev nagel vzpon. Leta 1996 se je znašel v kovinskem desetletnem ciklu Xin Si, v najugodnejšem ciklu svojega življenja. V veji Si se še vedno nahaja nekaj ognja in leta 1999 je Bashar dosegel položaj poročnika. Predvsem pa se med You in Si ustvarja močna kovinska vez. Bashar je naglo postajal javna osebnost, saj kovina predstavlja Pridelek in to pomeni talente in izražanje, Xin kovina pa celo poudarja javne nastope, javno poznanost. V najugodnejšem obdobju se je Bashar leta 2000 poročil, v letih 2001 do 2004 pa so se mu rodili trije otroci. Zanimivo je, da žena, čeprav je kot pravijo sirskega porekla, prihaja iz zahodne Evrope (in to je kovina)!

Leto 2000 je bilo za Basharja tudi sicer prelomno. Ni prišlo le do poroke (kar je ugodno): poleti 2000 je oče umrl (kar je neugodno) in Bashar je prišel na sirski prestol (kar je ugodno). Izbruhnil je tudi upor prebivalstva oziroma tim. »sirska pomlad« (kar je zanj neugodno), ki jo je Bashar uspel ukrotiti šele naslednje leto (to pa je zanj ugodno). Pri prenosu oblasti iz očeta na sina praviloma ne moremo govoriti o zares ugodnem obdobju, saj smrt očeta v večini primerov  ljudje ne doživljamo kot srečen dogodek in tako je tudi pri vladarskih družinah. Bilo je leto Geng Chen, kar je še ena tim. »zvezda« iz družine Fui gong in Kui gang. Ta zvezda je za Basharja manj ugodna od osebne zvezde Wu Chen, saj se v njej nahaja zelo oslabela kovina. Zato se energijsko neravnovesje povečuje, Bashar pa pod vplivom takih energij lahko deluje tudi bolj trmoglavo. Med osebnim Chen in letnim Chen prihaja do kaznovanja. To kaznovanje praviloma pomeni, da počnemo nekaj, kar ni prav, a se težko odrečemo temu početju. Ker pa situacija ne nastopa le v notranjih stebrih, ampak tudi v tekočem letu,  lahko vsebuje karmo, ki je vezana na običajne situacije kaznovanja (xing): to lahko npr. pomeni tudi bolezen ali smrt v družini. Geng tekočega leta se z mesečnim Yi združi v kovino. Življenjska opora za očeta (les) propade, toda novi element kovina je za Basharja zelo ugoden. V drugačnih razmerah bi si Bashar verjetno uspel zagotoviti podporo ZDA (kovina), tako pa mu je novo desetletno obdobje odvzelo te možnosti.

Leta 2006 je Bashar namreč stopil v desetletno obdobje Geng Chen. Gre za isti steber, ki je Basharjevo življenje pretresel leta 2000, le da se tokrat ta vpliv širi na celo desetletje.  Če je bil leta 2000 Bashar v najugodnejšem desetletju svojega življenja, je to desetletje precej drugačno. Predstavlja dolgoročno slabljenje kovine. V prvih letih ima kovina še nekaj moči. Nekaj je črpa iz predhodnega desetletnega trenda. Poleg tega se v prvih letih novega cikla kovina še lahko nahrani z zemljo in sama ustvarja predvsem vodo in les, toda v zadnjih letih se elementi izravnavajo, pojavijo se viški ognjene in zemeljske energije, kar za Basharja ni ugodno.  Predvsem ogenj predstavlja toplo in puščavsko ali polpuščavsko okolje in tudi norost, zemlja pa domovino in center- oboje skupaj pa sta vznemirjena, razdražena Sirija in Damask, polna norih revolucionarnih idej! Element, ki zares izginja iz podpornega seznama je kovina (zahod, zlasti ZDA). Ker gre za očetovo dediščino (les), so ZDA (kovina) že doslej na Sirijo gledale postrani. Les (delno Rusija), ki podpira očetovo dediščino, je tudi preveč oslabel. Energija iz kovine se premesti v smeri ognja in zemlje (ZDA so  leta 2011 podprle upornike,  pogosto islamske skrajneže!).

Preklop na to drugo obdobje se zgodi ravno leta 2011, ki pa je hkrati leto Xin Mao. Rekli boste- leto Xin Mao je za Basharja gotovo ugodno, saj predstavlja kovino Xin in les Mao. Toda leto Xin Mao ustvarja dvojni konflikt (Fan yin) z mesečnim stebrom Yi You. Energijsko strukturo tekočega leta imenujemo Nadvojvoda oziroma Veliki knez (Tai Sui). Tak dvojni napad Nadvojvodo izjemno vznemiri, zato se odpravi na kaznovalni pohod skozi življenje in delovanje Basharja. Napaden je mesečev steber, kar vedno pomeni izredne čustvene pritiske, v Basharjevem primeru pa je ogrožena očetova dediščina (oče Yi v mesečnem stebru Yi You)- torej avtokratska oblast v Siriji.

V naslednjih letih so energije posameznih let večinoma nevtralne ali le delno neugodne. To pomeni: če Basharja ni mogoče odstaviti leta 2011, tvegamo obdobje podaljšanega konflikta! Zares nevarno leto za Basharja je bilo po letu 2011 še leto 2014. To je leto Jia Wu, v katerem les Jia nahrani ogenj v veji Wu. Les pomeni Basharjevo oblast (Uradnik v lesu) in sicer agresivno oblast (Sedem ubojev v lesu Jia), veja Wu pa  v sušnem okolju pomeni goreče verske blazneže, saj gre za močan plameneč ogenj, tak ogenj pa povzroča blaznost, fanatizem. V tem letu smo lahko videli, kako so Basharjeve vojaške operacije spodbudile razglasitev islamskega kalifata oziroma tim. ISIL (Islamske države Iraka in Levanta).

In kako naprej? Bashar Al-Assad bo leta 2016 vstopil v nov desetletni cikel Ji Mao. Veja Mao je v konfliktu z mesečnim You, kar pomeni velike čustvene pretrese. A hkrati mesečni You vejo Mao osvobaja »zvezde« Uničujoče praznine (Kong wang). Možne so akcije, ki bodo delovale kot Pirova zmaga. Kar je navzven videti kot uspeh, je dejansko slabitev pozicij. Zares velike težave nakazuje deblo Ji, ki bo aktivno predvsem v letih 2016-2021. Neugodni Ji je za osebno Wu zemljo nevaren Kradljivec bogastva. Pomeni zelo močne tekmece v življenju in njihovo uspešno napredovanje. Ali bo ključni tekmec kalifat ali ne je odvisno tudi od tega, ali bodo pri ISIL-u veliko versko gorečnost v (še) večji meri nadomestili s hladnokrvnim načrtovanjem operacij. Možna so tudi presenečenja- pojav ali okrepitev novega, drugačnega nasprotnika. Že v letu 2016 bo prišlo do izzivanja letnega Nadvojvode,  podobno bo tudi leto 2018. Energije v letu 2019 so nejasne- zadeve se z nekaj truda lahko začasno obrnejo celo v Assadovo korist. Leti 2020 in 2022 pa lahko prineseta veliko sporov in spodnašanja Basharjeve opore. Po letu 2026 se zdi, da bo Bashar zašel v še bolj močna obdobja, ki rušijo njegovo energijsko strukturo..

Kot vidimo, je Bashar Al Assad nekakšen Leviatan Bližnjega vzhoda, ki umira na obroke, za seboj pa pušča veliko opustošenje. Praktično nemogoče je iz vidika Štirih stebrov Usode napovedati kdaj in ali bo njegova oblast padla. Na to vplivajo tudi stebri njegovih ožjih družinskih članov, Feng Shui njegovega bivališča, Usoda regije in nasprotnikov itd… Je pa zelo verjetno, da se sirska kriza ne bo tako kmalu končala.

  • Share/Bookmark

Postanek ob kodah gospoda Lloyda Meara

Danes sem preučeval nekaj kod, ki jih je objavil Američan Lloyd Mear. Ta raziskovalec kineziolog je do svojega osemdesetega leta ustvaril neverjetno zbirko 6.000 številčnih nizov, ki so povezani s človekom in večinoma so njegovi številčni nizi povezani z opisom bolezenskega stanja.[1] Za primerjavo naj omenim, da gospod Grigori Grabovoj npr. glede bolezenskih stanj obravnava 1.000 številčnih nizov (uf, tudi to je ogromno, kajne).[2]

Mearove kode po: http://phaelosopher.com/2014/12/04/the-healing-code-part-i/ (pridobljeno 04.09.2015)

Gospod Mear kode prejema iz povsem drugačnega energijskega kanala oziroma vira kot so (doslej) maloštevilne kode, do katerih sem uspel priti s svojim preučevanjem in neizmerno pomočjo energijskega sveta (zato o upravičenosti svojine malce dvomim :) ). Velik del podlage teh kod  je presenetljivo podoben precejšnjemu delu Grabovojevih številčnih nizov. Iz lastne izkušnje ugotavljam, da slednji raziskovalec kode očitno pridobiva iz vsaj dveh močnih energijskih izvorov, od katerih enega sam ne uporabljam. Ta drugi izvor je tesno povezan s fokusiranjem, številnimi miselnimi in vizualizacijskimi koncentracijami, med tem, ko sem osebno povezan z  energijskim povezovanjem, ki temelji na odsotnosti misli.

Moj pristop (oziroma pristop Energije, ki dela z menoj) je vsaj trenutno tak, da se ne ukvarjam toliko s posledicami, ampak s harmonizacijo preko močnih in splošnejših izvornih sporočil in sporočil za povezavo. Kopičenje izvornejših sporočil v osebnostnem informacijskem sistemu povzroči, da se poveča možnost odpuščanja starih sporočil iz tega informacijskega sistema. Moram reči, da tudi gospod Grabovoj vsaj glede številčnih nizov praviloma deluje na ta način, le da on kot rečeno uporablja vsaj dva izvora informacij. Mearov pristop kot ga sam razumem je precej drugačen. Predvsem njegove kode vsebujejo ogromno številk 6.[3] To število je tesno povezano z egom oziroma z njegovim neravnovesjem, zato število 6 zelo pogosto predstavlja sestavine v kodah za bolezni.  Gospod Lloyd Mear se večinoma ne ukvarja s sprotnim dovajanjem svežih sporočil, ampak z neposrednim odpuščanjem starih sporočil. Če polnjenje informacijskega sistema posledično povzroča odpuščanje starih sporočil, gospod Lloyd Mear dela na drugem koncu informacijskega sistema, kjer je glavni poudarek na odpuščanju starega.

Mearove kode, pridobljeno po http://www.balancingbynumbers.com/manual/ (pridobljeno 04.09.2015)

Kot primer vzemimo Mearovo kodo gena proti staranju: 83466746775.[4] Pomen te kode je po mojem sistemu harmonična revitalizacija ob kontinuirani izločitvi strukture okrepljene bolezni  oziroma dezintegracije iz našega osebnostnega energijskega polja. Vsekakor ne gre za izvorno sporočilo, saj v njem nikoli ne bi uporabili trojice števila 6. Kombinacija 466 pa celo izdatno opisuje strukturo dezintegracije. Z vidika izvornejših kod se hočemo takim sporočilom seveda čim bolj izogniti. Gospod Mear dela drugače: koda 466 v njegovem pristopu seveda predstavlja »pravi naslov«, kamor se osredotoči energijsko delo, z ostalimi števili pa je nato omogočena izločitev prav te informacijske/energijske strukture iz našega informacijskega in energijskega sistema. Vsekakor tudi legitimen pristop, le da mi je malce tuj.

Še nekaj primerjav:

Stanje, ki ga hočemo uravnovesiti Mearov pristop Grabovojev pristop
Alergija 3779867334267726 45143212
Glavobol 137477466956574;

46372842585;

87467868436

4818543;

4851485 (migrena)

In še nekaj primerjav, ki kažejo na vpliv istega izvora na nabor števil :

Moj pristop Grabovojev pristop
14789 (energijski tuš, blaginja) 14789 (zaščita pred agresijo)
19874 (za blaginjo, posle);394, 934 (ustvarjalnost, blaginja, cilji)

819048 714 391(uspešen posel, povečanje kapitala)

1488899 (zdravje, blaginja, harmonizacija odnosov)

1489999 (večno življenje)


[1] http://www.balancingbynumbers.com/manual/

[2] Kratki izpis kake petine teh zdravilnih kod je npr. dostopen v knjižici »Številčni nizi za vsesplošni uspeh«. Založba »Etalon 999«. 2014. Beograd.  Str. 19-31.

[3] Ogledate si lahko nekaj prosto-dostopnih kod na strani http://www.thecodesoflife.com/sample-codes/

[4] https://www.pinterest.com/pin/430516045605108476/

  • Share/Bookmark